FAQ for installatører

FAQ for installatører

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål omkring energimærkningen, som gælder for varmeproducerende anlæg - såsom gasfyr og varmepumper.

ERP står for "Energy Related Products". Direktivet bliver også kaldt "Eco design Direktivet". Det regulerer det miljømæssige ansvarlige design og mærkningen af produkter som forbruger energi – på tværs af EU. Det trådte i kraft den 1. august 2015 for energieffektive cirkulationspumper og den 26. september 2015 for varmeløsninger.

ERP er et led i EU’s ambitiøse klimamål, som lyder på at energieffektiviteten skal stige med 20% sammenlignet med den originale forecast for 2020. CO2 skal reduceres med 20 % sammenlignet med 1990 og andelen af vedvarende energi skal udvides med 20 %.

Direktivet er lavet for at gøre det nemmere for privatforbrugere og installatører at vælge det mest energieffektive produkt, så CO2 udledningen reduceres og energiomkostningerne falder.

ERP Direktivet har indvirkning på gaskedler og varmepumper op til 400 kW output, LKV anlæg op til 400 kW varme output og 50 kW elektronisk output, varmtvandsbeholdere og buffertanke op til 2.000 l, samt individuelle komponenter såsom styringer og solvarme units. Specielt vigtigt for privatkunder: gaskedler, varmepumper, LKV anlæg samt systemløsninger op til 70 kW, tanke op til 500 l og de allerede nævnte individuelle komponenter, skal markeres med en energimærkning. Denne energimærkning er den samme som den velkendte mærkning fra øvrige husholdningsapparater, såsom vaskemaskiner.

ERP Direktivet påvirker også dig som installatør. Ordningen betyder at alle produkter, som du viser i dit showroom skal være forsynet med energimærkningen. Tilbud som gives til slutbrugeren på et produkt skal også forsynes med et standardiseret datablad og det samme gælder for systemløsninger, som kræver både en systemmærkning og et systemdatablad. Vi har allerede fabrikeret mærkninger for de mest anvendte systemløsninger. Vi tilbyder også et beregningsværktøj, som gør det nemt for dig at beregne en individuel systemløsning. Det betyder at du kan spare tid.

Det er alle som sælger et komplet system. Oftest er det dig som installatør, men det kan også være forhandleren eller producenten.

Du kan få datablad og energimærkning direkte fra Bosch. De bliver automatisk sendt sammen med produktet, når du bestiller.

Du kan også rekvirere dem online her . Her finder du desuden beregningsværktøjet, hvor du kan lave dit eget systemdatablad nemt og hurtigt.

Kunden skal have et systemlabel når der er tale om et primærprodukt i kombination med supplerende produkter. Det vil sige f.eks. en gaskedel (primær) sammen med en styring (supplerende).

Det gør de først i det øjeblik, at de får tilført en energi fra solvarmepaneler. Det gælder både for buffer- og varmtvandsbeholdere.

Bosch tilbyder et gratis beregningsværktøj, ProErP, som er tilgængeligt på www.bosch-erp.dk. Her kan du beregne og producere systemmærkninger på din pc, tablet eller smartphone. Det gør dig i stand til nemt og hurtigt at beregne den individuelle systemløsning trin for trin. Herefter kan du downloade systemmærkningen og de påkrævede dokumenter som PDF. Du kan også tilgå pre-definerede systemløsninger fra Bosch med tilhørende mærkning.

Afhængig af sammensætningen af dit system vil du nogen gange opleve at du får både et systemlabel og et produktlabel. Det vil være i tilfælde af en gaskedel med styring (systemlabel) og en varmtvandsbeholder (primærprodukt). Dette skyldes, at varmtvandsforberedelse og rumopvarmning i ErP regi er to forskellige kategorier og kun kan kombineres i tilfælde af energiforbedring fra fx solvarme eller hybridløsninger.

På grund af de forskellige skalaer for systemer og produkter vil man nogle gange opleve, at et A-mærke har en forskellig farve alt afhængig af, om det er et produkt eller system. På grund af specielle danske regler som DS469 er alle gasfyr systemer.