Energibesparelse

Energibesparelse

Hos Bosch går vi op i energibesparelse – både for din og miljøets skyld. Derfor har vi sørget for, at du på denne side kan få viden omkring klima og energi samt finde ud af, hvor meget energi du kan spare ved at følge nogle simple energitips.

EnergiGuide

Der kan være mange spørgsmål, der melder sig, når du skal have ny varmeløsning. I denne guide kan du få råd og vejledning til at vælge den rigtige løsning for dig.

Hent en GRATIS EnergiGuide og få:

  • Vejledning til hvornår det kan betale sig at skifte
  • Overblik over hvor meget du kan spare
  • Tips til at finde den rette varmeløsning

Hent EnergiGuiden her

7 Energitips

7 gode tips til at spare på energien i dit hjem

1. Moderne og fremtidssikret varmeløsning
2. Rumtemperatur
3. Korrekt ventilation
4. Gem ikke radiatorer
5. Luft i varmerør
6. Korrekt isolering
7. Undgå varmetab

Varmepumpelisten

På Energistyrelsens liste finder du de mest energieffektive varmepumper på det danske marked.

Varmepumperne overholder alle lovkrav, og deres ydelse og effektivitet er bekræftet af et uafhængigt testlaboratorium.

Som privatforbruger har du mulighed for at sortere varmpumperne efter ydelse og på den måde finde frem til en varmepumpe, som svarer til dit behov. Det er desuden muligt at sortere efter type eller fabrikat.

Varmepumpelisten

Klima & Energi

Du påvirker også miljøet med opvarmningen af dit hjem og din varmtvandsforsyning. Ved at bruge vedvarende energi mest effektivt kan du ikke kun sænke dine energiomkostninger, men også beskytte de naturlige ressourcer og klimaet.

Vedvarende energi

'Vedvarende' betyder, at energikilden hele tiden fornyer sig. Derfor behøver du ikke at frygte, at den valgte energikilde på et tidspunkt ikke længere er til rådighed. Vedvarende energi er desuden også miljøvenlig. I mange lande gives der derfor også statsstøtte til vedvarende energiløsninger.

Træ

Træer kan altid vokse op igen og binde CO2, der frigives ved forbrænding af træ. Det skaber et kredsløb, og derfor er brænde, træpiller og lignende også vedvarende energikiler.

Luft, vand og jord

Varmepumper genererer gratis energi til dig ud fra luften, jorden eller grundvandet. Denne teknik kræver en strømforsyning for at generere varme. Miljøet leverer gennemsnitligt tre fjerdedele af den varme, en moderne varmepumpe leverer til din husholdning.

Solen

Hver eneste dag sender solen over 8.000 gange så meget energi ned mod jorden, som menneskeheden har brug for. Med et solvarmeanlæg på taget eller facaden kan du indfange gratis solenergi. Den varme, et sådant anlæg genererer, kan både bruges til varmtvandsforsyning og opvarmning.

Fossil energi

Olie, gas og kul er fossile energikilder. Det kalder man dem, fordi de for mange millioner år siden er opstået på basis af 'fossiler', dvs. rester af dyr og planter. Udvinding og produktion af disse energikilder tømmer de naturlige lagre, og disse ressourcer er ved at være opbrugt. Ved forbrænding af disse energikilder opstår der desuden CO2, som er en af de primære årsager til klimaændringerne.

Gas

Gas er en meget billig energikilde. Naturgas anses for at være den reneste fossile energikilde. Moderne kondenserende gaskedler med energieffektivitetsklasse A sikrer, at den varme, der udvindes af gassen, kan udnyttes næsten fuldstændigt.

Olie

I mange lande er olie helt klart den primære energikilde til opvarmning. Selvom reserverne er begrænsede, anses forsyningen for at væres sikret i de kommende år. Med kondenserende kedelteknologi kan olie forbrændes effektivt, sådan som moderne kondenserende kedler med energieffektivitetsklasse A også beviser det.

Kul

Man kan også producere driftssikker og billig varme med kul og koks. Her sikrer effektive fastbrændselskedler for ekstremt effektiv forbrænding. Mange mennesker elsker den varme, som brændeovne og kakkelovne afgiver.