Klima & Energi

Klima & Energi

Du påvirker også miljøet med opvarmningen af dit hjem og din varmtvandsforsyning. Ved at bruge vedvarende energi mest effektivt kan du ikke kun sænke dine energiomkostninger, men også beskytte de naturlige ressourcer og klimaet.

Energikilder

Hvilke energikilder findes der? Hvilke af dem er bedst egnet til dine formål? Lær om de forskellige muligheder for behagelig opvarmning af dit hjem.

Vedvarende energi

'Vedvarende' betyder, at energikilden hele tiden fornyer sig. Derfor behøver du ikke at frygte, at den valgte energikilde på et tidspunkt ikke længere er til rådighed. Vedvarende energi er desuden også miljøvenlig. I mange lande gives der derfor også statsstøtte til vedvarende energiløsninger.

Træ

Træer kan altid vokse op igen og binde CO2, der frigives ved forbrænding af træ. Det skaber et kredsløb, og derfor er brænde, træpiller og lignende også vedvarende energikiler.

Luft, vand og jord

Varmepumper genererer gratis energi til dig ud fra luften, jorden eller grundvandet. Denne teknik kræver en strømforsyning for at generere varme. Miljøet leverer gennemsnitligt tre fjerdedele af den varme, en moderne varmepumpe leverer til din husholdning.

Solen

Hver eneste dag sender solen over 8.000 gange så meget energi ned mod jorden, som menneskeheden har brug for. Med et solvarmeanlæg på taget eller facaden kan du indfange gratis solenergi. Den varme, et sådant anlæg genererer, kan både bruges til varmtvandsforsyning og opvarmning.

Fossil energi

Olie, gas og kul er fossile energikilder. Det kalder man dem, fordi de for mange millioner år siden er opstået på basis af 'fossiler', dvs. rester af dyr og planter. Udvinding og produktion af disse energikilder tømmer de naturlige lagre, og disse ressourcer er ved at være opbrugt. Ved forbrænding af disse energikilder opstår der desuden CO2, som er en af de primære årsager til klimaændringerne.

Gas

Gas er en meget billig energikilde. Naturgas anses for at være den reneste fossile energikilde. Moderne kondenserende gaskedler med energieffektivitetsklasse A sikrer, at den varme, der udvindes af gassen, kan udnyttes næsten fuldstændigt.

Olie

I mange lande er olie helt klart den primære energikilde til opvarmning. Selvom reserverne er begrænsede, anses forsyningen for at væres sikret i de kommende år. Med kondenserende kedelteknologi kan olie forbrændes effektivt, sådan som moderne kondenserende kedler med energieffektivitetsklasse A også beviser det.

Kul

Man kan også producere driftssikker og billig varme med kul og koks. Her sikrer effektive fastbrændselskedler for ekstremt effektiv forbrænding. Mange mennesker elsker den varme, som brændeovne og kakkelovne afgiver.