7 Energitips

7 gode tips til at spare på energien i dit hjem

Vil du skære ned på omkostningen til opvarmning og varmt vand? Det er essentielt, at du har en moderne og fremtidssikret varmeløsning. Din investering vil være tjent hjem i løbet af en kort årrække.

Rumtemperaturen har også stor indflydelse på energiforbruget. En temperatursænkning på 1 grad giver en besparelse på ca. 5 %.

Korrekt ventilation sparer en masse energi! Når der udluftes, er det vigtigt at åbne vinduerne helt i en kort periode – og så lukke dem igen. Ved at udlufte på denne måde udskiftes luften samtidig med at vægge og møbler forbliver varme. Efter udluftningen kræver det relativt lidt energi at opvarme rummet igen. Udluftning af et rum ved at holde vinduet åbent hele tiden lader konstant kulden ind – hvorved der forbruges meget energi til opvarmning.

Gem ikke dine radiatorer bagved møbler. Varmeudbyttet vil være størst, når radiatorerne kan afgive varme frit.

Husk at lufte radiatoren ud regelmæssigt. Kun radiatorer uden luft i vil afgive det ønskede varmeniveau. Luft i varmerørene forstyrrer cirkulationen af varmt vand i radiatoren, og radiatoren vil da ikke opvarme rigtigt.

Husk at sikre at alle varmerør og varmtvandsrør er korrekt isoleret i kælderen, så unødigt varmetab undgås.

Luk persienner eller gardiner om natten for at undgå varmetab gennem vinduerne.