Har du brug for hjælp?
Hvordan virker kondenserende gasfyr?

Kondenserende gasfyr

Hvordan fungerer et kondenserende gasfyr, og hvorfor er det så effektivt?

  • Efter forbrændingen af gassen, kondenseres dampen i røggassen, hvorved der frigives varmeenergi.
  • Maksimal udnyttelse af den tilførte gas ved naturens hjælp.

Ekstra gevinst ved kondensering

Naturgas har en høj brændværdi, hvilket gør den til en effektiv energikilde. Når gas forbrændes dannes en varm røggas, som indeholder en hel del vanddamp. Køles dampen ned til under dens dugpunkt, vil den fortætte og danne kondensvand. I denne proces frigives varmeenergi, som kan anvendes som et ekstra bidrag til at opvarme din bolig. Denne kondenserende gasteknik er derfor særligt miljøvenlig.

Sådan fungerer det

Kondenserende teknologi

Når gas forbrændes, opvarmes luften i gasfyrets varmeveksler og bliver til en røggas, som indeholder vanddamp. Vandet til dine radiatorer bliver, via et rør, ledt gennem røggassen og derved varmet op, samtidig med at røggassen bliver afkølet. Denne afkøling er dog ikke tilstrækkelig til, at røggassen kommer under sit dugpunkt. Derfor sendes det kølige vand retur til gasfyrets varmeveksler, når varmen fra radiatorene er afgivet. Returvandet kan nu bruges til at afkøle røggassen yderligere, så den kan komme ned under dugpunktet. Her kan den frigive ekstra varmeenergi, og så slippe ud gennem skorstenen. På denne måde bliver gassens energi udnyttet optimalt, og gasfyret bliver endnu mere energieffektivt.

Gas i fremtiden

I Danmark har vi et veludbygget og driftssikkert gasdistributionsnet. Samtidig findes der rigelige mængder naturgas mange år ud i fremtiden. Dette gør gasfyret til en pålidelig og økonomisk varmeløsning.

Da ren naturgas er et fossilt brændstof, udgør biogas større og større mængder af den gas, som forsyner de danske hjem. Derudover bliver der forsket meget i at gøre gassen mere grøn, således at det også miljømæssigt er en fornuftig energikilde til boligopvarmning i fremtiden.

Mere om Bosch gasfyr?

Et Bosch gasfyr kan sænke din varmeregning!

Når du køber et gasfyr fra Bosch får du en varmeløsning med høj virkningsgrad – og det betaler sig.

Se mere om vores forskellige gasfyr her