Kondenserende teknologi

Effektivitet på højeste niveau - også i gamle bygninger

Lær, hvordan kondenserende kedler virker, og hvorfor det er så effektivt:
  • Innovativ teknologi til anvendelse af naturgas.
  • Ekstra udnyttelse af energien ved at udnytte varmen fra kondens i udstødningen. Effektiviteten op til 97%.

Forklaring til kondenseringsteknikken

Naturgas er en fossil energikilde, som kommer til at spille en vigtig rolle i fremtiden. Naturgas har nemlig en høj brændværdi, forbrænder med lav emission, og der findes rigeligt af den mange år ud i fremtiden. Ved hjælp af den fremragende kondenserende gasteknik fra Bosch kan denne energikildes potentiale udnyttes med et minimum af tab. Energien, der frigøres ved forbrændingen, udnyttes ikke alene, men producerer ekstra varme ved kondensation af vanddampen i røggassen. Derved opnås der betydelig energibesparelse, og den kondenserende gasteknik er derfor særligt miljøvenlig.

Kondenserende teknologi

Funktionsprincip

Ved forbrændingen går brinten i gassen i forbindelse med luftens ilt og bliver til vanddamp. Denne vanddamp indeholder varmeenergi, som går tabt ved traditionelle varmeanlæg, fordi vanddampen slipper ud af skorstenen. Kondenserende Bosch-kedler udnytter derimod denne energi: de leder vanddampen i kedlen til kondensation og afgiver derved den indvundne kondensationsvarme til kredsløbet. Det udføres med den energieffektive varmeveksler til de kondenserende gaskedler fra Bosch. En forudsætning for denne installation er en skorsten, som kan tåle fugt, eller specielt røggastilbehør.

Effektivitet på højeste niveau - også i gamle bygninger

Moderne konventionelle kedler til skorstensdrift opnår en virkningsgrad på maksimalt 93 %. Ved den intelligente kondenserende gasteknik fra Bosch er der målt en nominel udnyttelsesgrad på op til 97 %. Det betyder, at der indvindes mere varme end den, der opstår alene under forbrændingen. Dette er muligt ved udnyttelse af den producerede ekstra-kondensationsenergi og forklarer, hvordan udnyttelsesgraden kan ligge over 100 %.

Kondenseringsteknikken fra Bosch egner sig også til gamle bygninger. Det kræves dog, at anlægsvandets returtemperatur bringes ned under 57°. Det kan gøres uden problemer med isoleringsaktiviteter og en sænkning af brændstoffets temperaturniveau.