Varmepumpe

Hvad er en varmepumpe og hvad den gør? Svar kan findes her:

  • Brug varmekilderne i miljøet
  • Effektive og miljøvenlige
  • Med 25 % elektricitet genereres 100% nyttevarme
  • Kan nemt kombineres med andre varmesystemer
  • Op til 60% billigere end olie eller gas opvarmning

Forklaring til teknikken: Varmepumpe

Bosch varmepumper udnytter de vedvarende energikilder i jorden, grundvandet eller luften - lige uden for din hoveddør.

Sådan fungerer en varmepumpe:

1) Varmen fra jorden, grundvandet eller luften overføres til et flydende kølemiddel i varmepumpen via en varmeveksler - den såkaldte fordamper. Dette kølemiddel har et meget lavt kogepunkt, og fordamper ved lave temperaturer.

2) Nu komprimerer en kompressor det gasformede kølemiddel, som derved opvarmes kraftigt.

3) Den producerede varme afgives helt til varmesystemet og varmtvandsbeholderen via endnu en varmeveksler, nemlig kondensatoren. Derved afkøles kølemidlet og bliver flydende igen.

4) Derefter strømmer kølemidlet tilbage til fordamperen via ekspansionsventilen, hvor det udlignes til det oprindelige tryk. Den beskrevne proces gentages, kredsløbet er lukket

Miljøvenlig og god økonomi

Varmepumpen skal bruge strøm. Da den producerer mere energi, end den selv forbruger, er den en miljøvenlig energikilde. Den behøver således kun cirka 25% strøm for at producere 100% nyttevarme. Hvis strømmen leveres af solenergi, er fordelen for miljøet endnu større: Varmepumpen fungerer helt uden fossile energiressourcer.

Store varmesystemer som gulv- eller vægvarme kan opvarmes ideelt med varmepumpe. Hvis hele varmebehovet dækkes af varmepumpen, er systemet et varmesystem i monovalent drift. Hvis varmepumpens energi kombineres med andre varmeproducenter på nogle årstider, taler fagfolk om bivalent drift. Principielt kan varmepumpen kobles sammen med andre varmeproducenter som f.eks. en kondenserende kedel. Elapparater er særligt velegnede til ekstra opvarmning. Denne systemtype arbejder bivalent i en monoenergetisk driftsform. Det gør det muligt at dimensionere varmepumpen mindre, fordi effektspidserne fanges af elpatronen. Denne type løsninger arbejder særligt effektivt, og prisen er desuden meget fordelagtig.

Spar udgifter med varmepumpen

Den nyudviklede varmepumpe-teknologi fra Bosch gør investeringer i skorsten, olietank eller gastilslutning helt overflødige. Endvidere forsvinder udgifterne til vedligeholdelse og skorstensfejer, som er normale ved traditionelle varmeanlæg. En Bosch-varmepumpe er dermed op til 60% mere fordelagtig i pris sammenlignet med olie eller gas.