Hvordan fungerer en varmepumpe?

Varmepumper

Hvad er en varmepumpe, hvilke forskellige typer varmepumper findes der, og hvordan fungerer de?

Hvad er en varmepumpe og hvordan fungerer den?

Svar kan findes her:

 • Brug varmekilderne i miljøet
 • Effektive og miljøvenlige
 • Med 25 % elektricitet genereres 100% nyttevarme
 • Kan nemt kombineres med andre varmesystemer
 • Op til 60% billigere end olie eller gas opvarmning

Forklaring til teknikken: Varme

Bosch varmepumper udnytter de vedvarende energikilder i jorden, grundvandet eller luften - lige uden for din hoveddør.

Se de forskellige typer Bosch varmepumper her

Sådan fungerer en varmepumpe:

 1. Varmen fra jorden, grundvandet eller luften overføres til et flydende kølemiddel i varmepumpen via en varmeveksler - den såkaldte fordamper. Dette kølemiddel har et meget lavt kogepunkt, og fordamper ved lave temperaturer.
 2. Nu komprimerer en kompressor det gasformede kølemiddel, som derved opvarmes kraftigt.
 3. Den producerede varme afgives helt til varmesystemet og varmtvandsbeholderen via endnu en varmeveksler, nemlig kondensatoren. Derved afkøles kølemidlet og bliver flydende igen.
 4. Derefter strømmer kølemidlet tilbage til fordamperen via ekspansionsventilen, hvor det udlignes til det oprindelige tryk. Den beskrevne proces gentages, kredsløbet er lukket.
Miljøvenlig og god økonomi

Varmepumpen skal bruge strøm, men da den producerer mere energi, end den selv forbruger, er den en miljøvenlig energikilde. Den behøver kun cirka 25% strøm for at producere 100% nyttevarme. Og hvis strømmen leveres af solenergi, varmer varmepumpen helt uden fossile energiressourcer.

Store varmesystemer som gulv- eller vægvarme kan opvarmes ideelt med varmepumpe. Hvis hele varmebehovet dækkes af varmepumpen, er systemet et varmesystem i monovalent drift. Hvis varmepumpens energi kombineres med andre varmeproducenter på nogle årstider, taler fagfolk om bivalent drift. Principielt kan varmepumpen kobles sammen med andre varmeproducenter som f.eks. en kondenserende kedel. Elapparater er særligt velegnede til ekstra opvarmning. Denne systemtype arbejder bivalent i en monoenergetisk driftsform. Det gør det muligt at dimensionere varmepumpen mindre, fordi effektspidserne fanges af elpatronen. Denne type løsninger arbejder særligt effektivt, og prisen er desuden meget fordelagtig.

Spar udgifter med varmepumpen

Den nyudviklede varmepumpe-teknologi fra Bosch gør investeringer i skorsten, olietank eller gastilslutning helt overflødige. Endvidere forsvinder udgifterne til vedligeholdelse og skorstensfejer, som er normale ved traditionelle varmeanlæg. En Bosch varmepumpe er dermed op til 60% mere fordelagtig i pris sammenlignet med olie eller gas.

Læs mere om besparelser her.

Afspil video

Bliv klogere på jordvarmepumper

Lær hvordan jordvarmepumper fungerer:

 • Høj ydeevne hele året
 • I næsten alle former for undergrund
 • Pladsbesparende: Jordsonde med 50W/m²
 • Pengebesparende: Flad samler med 25 W/m²

Se de forskellige typer Bosch varmepumper her.

Jordvarmepumpe muligheder

Bosch jordvarmepumper leveres både som boring og som jordvarmepumper med flade jordslanger. Hvilket system der er det rigtige afhænger af grunden og kravene til installationen. Begge pumper er effektive og fremtidssikret. Jordvarmepumper kan anvendes i næsten alle typer undergrund og har en høj virkningsgrad året rundt, da temperaturen i jorden næsten er konstant fra januar til december.

Læs mere om hvorfor jordvarmepumpen er en god løsning her.

Pladsbesparende ved en boring

Det er nok med en boring i 50 - 200 m dybde, for at få adgang til jordvarmen. Jordslanger fungerer vedligeholdelsesfrit og leverer en noget højere energieffektivitet end flade jordslanger gør. Man regner med en ydelse på 50 W pr. kvadratmeter, dog er anskaffelsesudgifterne en smule højere. Jordslanger er særligt komfortable, fordi de kan anvendes til aktiv eller passiv rumkøling om sommeren. De kan anvendes overalt bortset fra i fredede vandområder. Det skal bemærkes, at der kræves godkendelse fra myndighederne til installationen.

Jordvarmepumpe med flade jordslanger til en fordelagtig pris

Investeringen i flade jordslanger er noget lavere end en boring. Til gengæld kræver de mere plads og større grundareal. Jordslangearealet skal være cirka dobbelt så stort som det areal, der skal opvarmes - ved en gennemsnitlig ydelse på 25 W pr. kvadratmeter. De flade jordslanger lægges i flere sløjfer i en dybde på 1,20 - 1,50 m. Arealet, den flade solfanger befinder sig under, kan beplantes men må ikke tilbygges.

Bliv klogere på luft til vand varmepumper
Hvordan kan jeg vinde energi fra luften? Læs svaret her:

 • Miljøvenlig varme til 365 dage om året
 • Luft/vand varmepumpen er til opvarmning og varmt vand
 • Luft/vand varmepumpen bruger spildvarmen fra ventilationsanlæg
 • Indendørs og udendørs installation mulig
 • Let og hurtig at installere

Se de forskellige luft til vand varmepumper her.

Forklaring til teknikken: Luft/vand varmepumpe

En luft/vand varmepumpe henter energien fra luften og omdanner den effektivt til varme - 365 dage om året. Selv ved temperaturer på -20 °C leverer Bosch luft/vand varmepumper varme med enestående effektivitet. De forventede ydelsestal er dog mindre end ved jordvarmepumper.

Hvad kan en luft/vand varmepumpe?

Hvis energien, der hentes fra luften, overføres med vand, taler man om en luft/vand varmepumpe. Den egner sig både til varmeanlæg og varmtvandsproduktion. Hvis der ikke indsamles energi nok på særligt kolde dage, anbefales en kombination med en ekstra varmekilde.

Opstilles udendørs og indendørs

En luft/vand varmepumpe består af to dele. ”Udedelen” som trækker energien ud af luften (selv ved lave temperaturer) og ”indedelen”, som ofte også er en integreret varmtvandsbeholder, som sørger for at levere energien og varmen ud i varmesystemet.

Nem installation

Bosch luft/vand varmepumper kan anvendes hurtigt og ukompliceret og næsten overalt. For installationen er meget nem. Endvidere er driftsudgifterne lave.

Læs om vedligeholdelse af luft til vand varmepumper her.

Gode råd om varmepumper

Kunne du godt tænke dig, at få gode råd omkring varmepumper? Så hent vores VarmepumpeGuide her:

VarmepumpeGuide