Tilskud til gasfyr og varmepumper

Tilskud til varmepumper

Få tilskud via Bygningspuljen

Bygningspuljen har til formål at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark.

Bygningspuljen er politisk aftalt til at løbe fra 15. oktober 2020 og frem til 2026. Det er altså foreløbigt i denne periode, du kan søge om tilskud til din varmeløsning.

Hvem kan søge?

Målgruppen for bygningspuljen er private bygningsejere samt virksomheder, der overvejer at gennemføre energiforbedrende tiltag i deres bygninger til helårsbeboelse.

Både privatpersoner, interessentskaber, andels- og ejerforeninger, foreninger, selvejende institutioner med flere kan ansøge om tilskud.

Bygningen som tilskuddet søges til, skal dog være registreret som helårsbeboelse i BBR (Bygnings- og boligregisteret). Det betyder, at man eksempelvis ikke kan søge om tilskud til sommerhuse.

Hvad kan der søges tilskud til?

Bygningspuljen er opdelt i konvertering, drift og klimaskærm

  • Konvertering omhandler udskiftning af den primære varmekilde, som enten skal være gas, olie, bio, eller el opvarmet til en luft til vand eller jordvarmepumpe.
  • Drift omhandler balanceret mekanisk ventilation og varmepumper på afkastluft.
  • Klimaskærm omhandler tilskud til udvendig isolering, efterisolering af lofter og tag, udskiftning af forsatsvinduer og meget mere.

Passer din energirenovering i en af ovenstående kategorier, er der altså mulighed for, at du kan søge om tilskud i bygningspuljen.

Tilskudsstørrelse

Der er 4 parametre, der bestemmer størrelsen af det tilskud, du kan søge om til din bolig.

  • Beboelsesarealet registeret i BBR.
  • Valg af luft til vand eller jordvarmepumpe.
  • Energivirkningsgraden eller kombi-produktmærket.
  • Tilskudsbeløbet. Tilskudsbeløbet kan ikke overstige 30% af den samlede installationspris.

Derudover skal du være opmærksom på, at ansøgere til tilskuddet er delt ind i to grupper. Ikke-momsregistrerede virksomheder m.v. og momsregistrerede virksomheder m.v.

Private boligejer der søger tilskud går under 'ikke-moms registreredevirksomheder m.v. Virksomheder er momsregistrerede, da de er tilskudsmodtagere, som kan fratrække moms i deres regnskab.

Hvor kan du ansøge?

Ansøgning om tilskud via Bygningspuljen skal ske på Energistyrelsens hjemmeside.

Du kan søge om tilskud i bygningspuljen ved at klikke her

Hvilke Bosch produkter kan du søge tilskud til?

Hent listen her (PDF 0.3 MB) og se hvilke produkter og hvor meget du kan ansøge om.