Tilskud til gasfyr og varmepumper

Tilskud til gasfyr og varmepumper

Få tilskud via bygningspuljen

Bygningspuljen har til formål at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark.

Bygningspuljen er politisk aftalt til at løbe fra 15. oktober 2020 og frem til 2026. Det er altså foreløbigt i denne periode, du kan søge om tilskud til din varmeløsning.

Hvem kan søge?

Målgruppen for bygningspuljen er private bygningsejere samt virksomheder, der overvejer at gennemføre energiforbedrende tiltag i deres bygninger til helårsbeboelse.

Både privatpersoner, interessentskaber, andels- og ejerforeninger, foreninger, selvejende institutioner med flere kan ansøge om tilskud.

Bygningen som tilskuddet søges til, skal dog være registreret som helårsbeboelse i BBR (Bygnings- og boligregisteret). Det betyder, at man eksempelvis ikke kan søge om tilskud til sommerhuse.

Hvad kan der søges tilskud til?

Bygningspuljen er opdelt i klimaskærm, drift og konvertering

  • Klimaskærm omhandler tilskud til udvendig isolering, efterisolering af lofter og tag, udskiftning af forsatsvinduer og meget mere.
  • Drift omhandler balanceret mekanisk ventilation og varmepumper på afkastluft.
  • Konvertering omhandler udskiftning af den primære varmekilde, som enten skal være gas, olie, bio, eller el opvarmet til en luft til vand eller jordvarmepumpe.
Passer din energirenovering i en af ovenstående kategorier, er der altså mulighed for, at du kan søge om tilskud i bygningspuljen.

Tilskudsstørrelse

Der er 4 parametre, der bestemmer størrelsen af det tilskud, du kan søge om til din bolig.

  • Beboelsesarealet registeret i BBR.
  • Valg af luft til vand eller jordvarmepumpe.
  • Energivirkningsgraden eller kombi-produktmærket.
  • Tilskudsbeløbet. Tilskudsbeløbet kan ikke overstige 30% af den samlede installationspris.

Derudover skal du være opmærksom på, at ansøgere til tilskuddet er delt ind i to grupper. Ikke-momsregistrerede virksomheder m.v. og momsregistrerede virksomheder m.v.

Private boligejer der søger tilskud går under 'ikke-moms registreredevirksomheder m.v. Virksomheder er momsregistrerede, da de er tilskudsmodtagere, som kan fratrække moms i deres regnskab.

Hvor kan du ansøge?

Ansøgning om tilskud via Bygningspuljen skal ske på Energistyrelsens hjemmeside.

Du kan søge om tilskud i bygningspuljen ved at klikke her.

Andre tilskud du kan søge

De fleste energi- og gasselskaber yder tilskud til gasfyr og varmepumper for at fremme energiforbedringer i boligen. Her kan du også søge rådgivning i forhold til, hvilke tilskud du kan få til en varmpumpe eller et gasfyr.

Mulighederne for at få tilskud er forskellige fra selskab til selskab, men her giver vi dig et kort overblik over mulighederne samt nyttige links til en række energi- og gasselskaber. Der er krav til de nye gasfyr og varmepumper for at opnå tilskud, og alle Bosch gasfyr og varmepumper er godkendte til at få tilskud.

Med det genindførte håndværkerfradrag kan du ligeledes få fradrag for arbejdslønnen til energiforbedringer af Skat. Fradraget er på 12.000 kr. pr. person i husstanden over 18 år.

Varmepumper

Hvis du vil skifte til en varmepumpe, kan du få op til 14.000 kr. i tilskud. Kontakt dit energiselskab og hør nærmere. Her er et par eksempler:

Ørsted
Energi Fyn

Gasfyr

Skifter du til et nyt gasfyr, kan du få op til 5000 kr. i tilskud. Kontakt dit gasselskab og hør nærmere. Her er et par eksempler:

HMN
Ørsted
Energi Fyn

Hvordan får jeg tilskud?

Der findes to måder, hvorpå du kan opnå energitilskuddet. Du kan selv kontakte et energi- eller gasselskab, du bestemmer selv hvilket. Du kan også vælge at benytte en installatør, som allerede har en aftale med et selskab. Husk dog at der skal være indgået en aftale om energitilskud enten direkte med selskabet eller installatøren inden arbejdet påbegyndes, ellers bortfalder muligheden for tilskud.