Euroopa ökodisaini direktiiv

See on uus määrus, mille on kehtestanud Euroopa Liit ja mille eesmärk on parandada kütte- ja soojaveeseadmete tõhusust, tagades, et majaomanikud on teadlikud oma toodete tõhususe tasemest, mida energiamärgis selgelt näitab.