Kliima ja energia

Kliima ja energia

See, kuidas oma kodu kütate ja sooja veega varustate, mõjutab ka keskkonda. Taastuvenergia tõhus kasutamine ei vähenda mitte ainult teie energiakulusid, vaid kaitseb ka loodusvarasid ja kliimat.

Energiaallikad
Energiaallikad

«Taastuv» tähendab, et energiaallikas on alati saadaval. Seega ei pea kunagi muret tundma selle pärast, et energiaallikas mingil hetkel ammendub.

Lisateave

Energia säästmine
Energia säästmine

Lihtne energiasääst: väiksem tarbimine, väiksemad kulud ja heitkogused.

Lisateave