Energiaallikad

Energiaallikad

«Taastuv» tähendab, et energiaallikas on alati saadaval. Seega ei pea kunagi muret tundma selle pärast, et energiaallikas mingil hetkel ammendub. Ka taastuvad energiaallikad ei aita kaasa kliimamuutustele. Seetõttu toetatakse neid enamikus riikides.

Puit

Puit

Puudelt lõigatud puit kasvab alati tagasi ja neelab põlemisel eraldunud CO2. Selle tulemus on katkestusteta tsükkel; puitu, pelleteid jms võib pidada taastuvaks energiaallikaks.

Õhk, vesi, pinnas

Õhk, vesi, pinnas

Soojuspumbad pakuvad teile võimalust hankida tasuta energiat õhust, pinnasest või põhjaveest. See tehnoloogia vajab soojuse tootmiseks elektrit. Matemaatiliselt võttes saavad kaasaegsed soojuspumbad keskmiselt kolm neljandikku energiast, mida nad teie koju annavad, loodusest.

Päikeseenergia

Päikeseenergia

Päike toob Maa peale iga päev kogu maailma üle 8000-kordse energiavajaduse. Päikeseküttesüsteemi paigaldamine katusele või hoone fassaadile võimaldab teil saada tasuta päikeseenergiat. Sarnase süsteemi pakutavat soojust saab kasutada nii sooja tarbevee soojendamiseks kui ka kütmiseks.

Fossiilkütused

Fossiilkütused

Nafta, gaas ja kivisüsi on fossiilkütused. Neid kütuseid nimetatakse fossiilkütusteks, kuna need koosnevad miljonite aastate tagustest fossiilidest ehk looma- ja taimejääkidest. Nende kütuste kaevandamine ja töötlemine kulutab loodusvarasid. Samuti põhjustab nende põletamine CO2 heitkoguseid – peamisi kliimamuutuste põhjuseid.

Gaas

Gaas

Gaas on äärmiselt odav energiaallikas. Maagaasi peetakse kõige puhtamaks fossiilkütuseks. Kaasaegsed seinapaigaldusega kondensaatkatlad kasutavad praktiliselt kogu kütuses olevat soojust ja tagavad A-klassi energiatõhususe.

Nafta

Nafta

Enamikus riikides on nafta kütmiseks kõige enam kasutatav ja konkurentsitult parim soojusallikas. Kuigi varud on piiratud, on naftavarud mõneks ajaks tagatud. Kondensaatseadmeid kasutades saab naftat tõhusalt põletada. Selle tõestus on asjaolu, et kaasaegsed kondensaat-kombikatlad on energiatõhususe A-klassis.

Kivisüsi

Kivisüsi

Usaldusväärse ja odava soojusallikana võib kasutada ka kivisütt või koksi. Tõhusad tahkekütuse katlad tagavad ka kõrge efektiivsusega põlemise. Samuti naudib enamik inimesi kamina- ja keraamiliste ahjude soojust.