Kondensaat-kütteseadmed

Kondensaat-kütteseadmed

Siit saate teada, kuidas kondensaat-kütteseadmed töötavad ja miks need nii tõhusad on.

Maagaas on fossiilne kütus, millel on ka tulevikus oluline roll. Kuna maagaasil on kõrge kütteväärtus, põleb see madala süsinikdioksiidi heitega ja jääb ka lähiaastatel kättesaadavaks. Boschi tõhusa kondensaat-kütteseadmete abil on võimalik selle energiaallika potentsiaali kasutada ainult minimaalsete kadudega.

Kuna kasutatakse mitte ainult gaasi põlemisel eralduvat energiat, vaid täiendavalt ka heitgaasides oleva veeauru kondenseerumisel tekkivat soojust. Nii saavutatakse märkimisväärne energiasääst ja sellest efektiivsusest lähtuvalt on kondensaat-kütteseadmed äärmiselt keskkonnasõbralik.

Põlemisel ühendub gaasis sisalduv vesinik atmosfääri hapnikuga veeauru kujul. See aur sisaldab soojusenergiat, mis läheb traditsioonilistes küttesüsteemides kaduma, kuna veeaur väljub suitsulõõri kaudu. Kuid Boschi kondensaat-kütteseadmed kasutavad seda energiat:

Need põhjustavad veeauru kondenseerumist seadmes ja annavad kondenseeriva soojuse küttekontuuri. Seda tehakse Boschi kondensaat-gaasikatlatel asuvate energiasäästlike soojusvahetite abil. Paigaldamise eeldus on niiskustundetu suitsulõõr või heitgaaside spetsiaalsed lisaseadmed.

Maksimaalne efektiivsus – ka vanas ehitises

Boschi nutikad gaasikondensaat-kütteseadmed mõõdavad tavakasutusastet 93%. See tähendab järgmist: Kütmiseks tekib rohkem soojust kui ainult põlemisel. See on võimalik täiendava kondensatsioonienergia kasutamisega, mis tavapäraste gaasikatelde vananenud tehnoloogiate puhul võimalik ei olnud.

Boschi kondensaat-kütteseadmed sobivad ka vanadele hoonetele. Seetõttu on vaja viia küttevee väljundtemperatuur alla 57 °C. Seda saab teha probleemivabalt isolatsioonimeetmete ja soojuskandja temperatuuri taseme vähendamise abil.