Kas soojuspumba paigaldamine vanasse hoonesse on mõistlik investeering?

Soojuspumbad pole ainult uutes hoonetes kasulikud. Neid võib kasutada ka olemasolevates hoonetes, eriti suuremate renoveerimiste ajal.

Siiski on mitmeid eeltingimusi, millega tuleb arvestada, et soojuspump töötaks säästlikult olemasolevas hoones ja kulud ei kaaluks üles saadavat tulu.

Loe lähemalt koos Boschiga!

Soojuspumba tööpõhimõte

Olenevalt tehnoloogiast kasutavad soojuspumbad erinevaid soojusallikaid, näiteks välisõhku või maasoojust.

Soojuspumba töö on alati sama, sõltumata energiaallikast: Külmaaine kontuuri kaudu kasutatakse keskkonnaenergiat kütmiseks ja/või vee soojendamiseks.

Kas soojuspumba paigaldamine vanasse hoonesse on mõistlik investeering?

Soojuspumba kasutamine olemasolevas, veidi vanemas hoones on keerulisem kui selle paigaldamine uude hoonesse, mida saab algusest peale optimaalselt projekteerida. On mitmeid tegureid, mis määravad, kas majaomanikud peaksid kaaluma oma küttesüsteemi uuendamist. Põhimõtteliselt on aga võimalik ja mõttekas tulevikus asendada vana küttesüsteem turvalise säästva süsteemiga.

Otsustavat rolli mängib vana hoone renoveerimise standard. Eriti oluline on katuse, fassaadi, akende ja uste hea soojapidavus. Mida väiksem on soojuskadu, seda tõhusam ja seega säästlikum on soojusgeneraator. Kui soojustus puudub või on ebapiisav, tuleks see renoveerida või täiustada enne uue küttesüsteemi paigaldamist või koos sellega.

Ka vanade hoonete soojusjaotussüsteem peab sobima soojuspumbale – seega tuleb teatud juhtudel mõelda küttepindade optimeerimisele.

Madal pealevoolu temperatuur (≤ 50 °C) on optimaalseks tööks hädavajalik. Parim viis selle saavutamiseks on suure pindalaga soojusvahetuspind ehk seina-, lae- või põrandaküte. Võimalik kombineerida mitut süsteemi omavahel. Teine võimalus on paigaldada suuremad radiaatorid. Kuigi see meetod on vähem tõhus, on see oluliselt odavam. Paljud vanemad olemasolevad hooned on juba varustatud suhteliselt suurte radiaatoritega.

Lõpuks tuleks planeerida soojuspumba paigaldamise kohad. Asukoha valikul tuleb arvestada ka tekitatud müratasemega, mis jääb 30 ja 50 dB vahele. Näiteks välisvarustus peaks asuma naabritest piisaval kaugusel (vähemalt 3 meetrit), et vältida mürasaastet.

Üldiselt, mida väiksem on hoone soojatarbimine ja mida madalam on nõutav pealevoolutemperatuur, seda tõhusamalt töötab Boschi soojuspump.

Soojuspump vanas hoones – kontrollnimekiri tõhusaks kasutamiseks
Eeltingimuste loetelu

  • Seinte, uste, akende ja hoone välispiirete hea soojapidavus.
  • Võimalikult madal kütte pealevoolutemperatuur (≤ 50 °C kraadi, olenevalt hoone soojusisolatsioonist).
  • Sobiv välisseadme paigalduskoht (kõrvalkinnistust vähemalt 3 meetri kaugusel).

  • Soojuskoormuse arvestus spetsialisti poolt (ideaalne: <15 kW õhk-vesi-soojuspump, <20 kW maa-vesi-soojuspump). Kui soojuskoormus on liiga suur: tuleb parandada soojustust või valida hübriidsoojuspumba lahenduse.
  • Uute paigaldus või olemasolevate küttesüsteemide soojusülekandepindade optimeerimine (põranda-, lae- või seinaküte, suuremad radiaatorid).

Test: kas minu radiaatorid sobivad soojuspumpade jaoks?

Te pole veel otsustanud, kas soojuspump on teie hoone jaoks õige lahendus? Proovige järgmist: külmal talvepäeval, kui õhutemperatuur on alla –15 °C, seadke kütte pealevoolutemperatuur 50 kraadi peale ja seejärel lülitage küte sisse. Kas teie külalistetuba läheb mõnusalt soojaks?

Siis piisab ilmselt olemasolevatest radiaatoritest ja soojuspumbast võib kasu olla. Kui seevastu jääb külmaks, tuleb enne radiaatorid välja vahetada. Parim on võtta ühendust kütteinseneriga.

Milline soojuspump sobib olemasolevasse hoonesse?

Soojuspumpasid on eri tüüpi. Need erinevad kasutatava soojusallika, efektiivsuse, paigalduse ja loomulikult hinna poolest.

Olemasolevasse hoonesse valitud soojuspumba tüüp sõltub teie eelarvest, vabast ruumist ja muudest teguritest (nt hoone soojusisolatsioon).

Õhk-õhk-soojuspumbad või õhk-vesi-soojuspumbad on suhteliselt odavad ja neid on lihtne paigaldada, kuna soojuse ammutamine välisõhust on palju lihtsam kui maasoojuspumpade puhul.

Kui eelarve lubab, võite valida ka tõhusama maasoojuspumba. Soojuspuuraugu või horisontaalkollektoriga maasoojuspumba paigaldamine on oluliselt kallim, kuid pikemas perspektiivis võivad seda kompenseerida väiksemad kasutuskulud.

Kuid pidage meeles, et horisontaalkollektorid nõuavad teie kinnistul palju ruumi ja siis ei tohiks seda ala enam hoonestada.

Kombineerimine teiste küttesüsteemidega

Soojuspumba küttesüsteem olemasolevas hoones ei pea üksi katma kogu hoone küttekoormust. Seadmeid saab hõlpsasti integreerida ka olemasolevate küttesüsteemidega. Seda nimetatakse hübriidküttesüsteemiks. Näiteks toetab soojuspump olemasolevaid diisel- või gaasiküttesüsteeme. Viimasel juhul on hübriidlahendus (gaasikondensatsioonikatel kombineerituna uue soojuspumbaga) enamasti parim variant, kui olemasolev küte veel töötab ja lähiajal väljavahetamist ei vaja.

Soojuspump katab suurema osa hoone küttekoormusest. Külmadel talvekuudel lülitub olemasolev gaasiküttesüsteem automaatselt sisse, et pakkuda tuge, kui soojuspump läheb liiga kalliks või pole enam piisavalt võimsust.

Kui tunnete huvi olemasoleva hoone soojuspumba või hübriidküttesüsteemi vastu, siis küsige kindlasti nõu spetsialistilt!

Boschi soojuspumbad
Õhk-vesi soojuspumbad

Õhk-vesi soojuspumbad

Õhk on kõige kättesaadavam ja lihtsamini kasutatav taastuvenergia allikas. Õhksoojuspumbaga vähendad küttekulusid kuni 70%!

Rohkem

Maasoojuspumbad

Maasoojuspumbad

Isegi kõige külmematel päevadel on pinnase temperatuur meetri sügavusel harva alla + 5 ° C. Seetõttu on maasoojuspumbad kõige tõhusamad ja säästavad kuni 80% energiat.

Rohkem

Õhk-õhk soojuspumbad

Õhk-õhk soojuspumbad

Energiasäästlik küte talvel ja jahutus suvel. Climate seeria soojuspumbad tagavad ideaalselt mugava temperatuuri 365 päeva aastas.

Rohkem