Küttesüsteemi remont – info ja soovitused

Kas teie küttesüsteem tõrgub ja eluruumid ei ole enam piisavalt soojad? Bosch aitab teil välja selgitada, kus võiks peituda küttesüsteemi vea põhjus ja milliseks kujunevad remondikulud. Lisaks räägime, millal tasub küttesüsteemi parandamise asemel hoopis kaasajastada.

Mida teha, kui küttesüsteem tõrgub?

Valdkonna mittetundjatel on kütteprobleemide põhjust sageli raske kindlaks teha. Kui jahe on ainult üks radiaator või küttesüsteem töötamise ajal ebaloomulikku heli tekitab, võib küttesüsteemis olla liiga palju õhku. See juhtub näiteks pärast pikemaid küttekatkestusi. Sellisel juhul võite enne küttesüsteemi asjatundja kutsumist süsteemi ise õhutada. Kui radiaator ei reageeri termostaadi keeramisele, võib selle väljavahetamine näidata, kas probleem on küttesüsteemis või termostaadis.

Kui see ei aita või esineb muid probleeme, näiteks ebatavaline löök-, või undav heli, võib see viidata termostaadi ventiilide, tsirkulatsioonipumpade, torude või isegi põleti kahjustustele. Sel juhul tuleks edasine tegevus jätta küttesüsteemi asjatundjate hooleks. Neil on vajalikud erialased teadmised vea tuvastamiseks ja parandamiseks või kahjustatud osade väljavahetamiseks.

Äge püüdke küttesüsteemi ise parandada. Kahjustuste süvendamisel võib remont minna tarbetult kulukaks. Lisaks võite suurendada tõsiste rikete ohtu, mida te ei pruugi kohe märgata.

Küttesüsteemi remondi kontrollnimekiri

Kahjustatud küttesüsteemi peavad remontima ainult selle ala asjatundjad. Küll aga saate ka ise mõne asja siiski ära teha kui küte ei tööta. Kontrollige:

 • Kas küttesüsteem on sisse lülitatud?
 • Kas süsteem saab piisavalt kütust?
 • Kas tsirkulatsioonipump töötab?
 • Kas süsteemis ringleva vee rõhk on normi piires?
 • Kas kütteringis on õhku?
 • Kas termostaadid töötavad?
 • Kas süsteem on õigesti reguleeritud ja seadistatud?
 • Kas juhtseade kuvab veateateid?
Võimalik, et saate mõne neist probleemidest ise lahendada (vt ka jaotist „Mida saate ise küttesüsteemi parandamiseks ära teha?“). Suuremad parandustööd tuleks kindlasti jätta asjatundjate hooleks.

Küttesüsteemi remont. Kui palju see maksma läheb?

Küttesüsteemi remondi maksumus sõltub vajalikest töödest. Keeruline remont on kallim ja võib juhtuda, et peate maksma ka varuosade eest. Kui näiteks küttesüsteemi paisupaak ei suuda enam hoida küttesüsteemi veesurvet, tuleb ainuüksi selle väljavahetamise eest maksta koos väljakutse ja tööjõukuludega kuni 160 eurot. Kui peate hooldustehniku välja kutsuma näiteks nädalavahetusel, kaasnevad lisakulud.

Arvestades, et kulud on üsna suured, saab selgeks, kui olulised on küttega seotud ennetusmeetmed. Korralise hoolduse tasu on olenevalt kütte tüübist orienteeruvalt 100–150 eurot aastas, hoolduslepingu sõlmimisel veelgi vähem. See on oluliselt soodsam kui kallis remont või küttesüsteemi, mis korraliku hoolduse korral oleks teeninud veel palju aastaid, enneaegne väljavahetamine. Seetõttu ei tasuks kokku hoida valede asjade pealt, eriti kuna professionaalne hooldus vähendab ka õnnetuste ohtu, nagu gaasilekked vms.

Kes katab kulud?

Garantiiajal katab remondi- ja varuosade kulud tootja. Kulu nende osade eest, mis tuleb ka küttesüsteemi sihipärasel kasutamisel mõne aja möödudes välja vahetada, kannab küttesüsteemi omanik.

Mida saate ise küttesüsteemi parandamiseks ära teha?

Küttesüsteemi tõrgetel võib olla erinevaid põhjuseid. Mõningaid neist saate ka teie võhikuna kõrvaldada, vältides nii tehniku väljakutset. Kui küttesüsteem ei anna sooja, võite proovida järgmisi lahendusi.

 • Funktsioonide kontroll. Kui korter on külm, kontrollige esmalt, kas küte on sisse lülitatud ja tsirkulatsioonipump töötab. Kontrollige küttesüsteemi juhtseadeid ja veenduge, et kütust oleks piisavalt.
 • Radiaatorite õhutamine. Kui küte on pikka aega välja lülitatud, võib süsteemi koguneda õhku. Küttesüsteemi õhutamiseks lülitage esmalt sisse kõik radiaatorid. Seejärel avage õhutusvõtme abil õhutusventiil, et õhk välja pääseks. Niipea kui vesi hakkab välja voolama, sulgege ventiil uuesti. Pärast seda kontrollige, kas süsteemis ringleva vee rõhk on normi piires. Põrandasoojustuse õhutamine on keerulisem, see nõuab täiendavat professionaalset varustust. Sel juhul soovitame konsulteerida küttesüteemi spetsialistiga.
 • Veesurve kontroll ja vajadusel surve lisamine. Vee soojendamiseks ja tekkiva soojuse ülekandmiseks radiaatoritesse on tavaliselt vaja umbes 1,5–2 baarist veesurvet. Kui kaugemal olevad radiaatorid on külmad, viitab see sageli, et rõhk on liiga madal. Kontrollige rõhku manomeetri näidu järgi ja vajadusel lisage vett. Seejärel peaksite küttesüsteemi õhutama. Kui rõhk on liiga kõrge või küttesüsteem kaotab regulaarselt rõhku, võtke ühendust asjatundjaga.

 • Termostaatide kontroll. Kui radiaator ei tööta korralikult, võib põhjus olla ka termostaadis. Vahetage see välja (võimaluse korral kontrollige esmalt töötava radiaatori termostaadiga, kas põhjus peitub tõesti kahjustatud termostaadis). Võimalik, et termostaadi liitmik on radiaatori ventiili kinni jäänud. Võite proovida seda ettevaatlikult käega vabastada. Kui põrandakütte termostaat ei tööta, tuleks konsulteerida spetsialistiga.
 • Kahjustatud radiaatori termostaadi vahetus. Termostaadi vahetamiseks lülitage esmalt küte välja. Seejärel keerake sobivate tööriistade abil lahti termostaadipea ja radiaatori ventiili vaheline kruvirõngas, seejärel eemaldage termostaat. Ühendage uus termostaat ventiiliga ja keerake kruvirõngas uuesti kinni. Veenduge, et uus termostaat on seatud asendisse, mis vastab kütteseadetele. Pange tähele, et termostaadipea kinnitusi on erinevat tüüpi, kuid kruvirõngaga variant on kõige levinum. Muude kinnitusdetailide puhul ärge kasutage tange, kuna need võivad termostaadi pead kahjustada.

Remontida või vahetada küttesüsteem välja?

Võib-olla juurdlete, kas remontida küttesüsteemi või vahetada see välja? Üldist vastust siin anda ei saa, kuid otsuse tegemisel tasub arvestada muu hulgas ka küttesüsteemi kasutuseaga.

Üldjuhul on küttesüsteemi kasutusiga umbes 20–30 aastat. Küttesüsteemide puhul, kus kasutatakse kaasaegse kondensatsioonkatla asemel tavalist vana tüüpi katelt, tuleb see õigeaegselt välja vahetada. Kui teie tõrkuv küttesüsteem on juba vana ja oodata on kallist remonti, tasub tavaliselt paigaldada uus küttesüsteem, kuna see kulutab vähem energiat ja koormab seega vähem teie rahakotti ning keskkonda. Sama kehtib ka siis, kui tõrkeid esineb liiga sageli. Isegi siis, kui küttesüsteem ei ole veel 30 aastat vana, saate arvestuslikke remondikulusid kompenseerida küttesüsteemi asenduskulu ja arvestuslikult madalaimate küttekuludega.

Boschi gaasikatlad