Soojuspump või gaasiküte?

Täna pöörame hoone puhul eritähelepanu kahele erinevale küttetüübile: soojuspumbale ja gaasiküttele. Millised on aga mõlema süsteemi tugevad ja nõrgad pooled? Ja kumb on tulusam, kas soojuspump või gaasiküte? Ehk on kõige mõistlikum ühendada soojuspump gaasiküttega (hübriidsoojuspump)? Bosch tutvustab nimetatud küttesüsteeme.

Kuidas gaasikütte ja soojuspumba funktsioonid töötavad?

Nii gaasikütte seadet kui ka soojuspumpa kasutatakse kütte ja erijuhtudel ka sooja vee tagamiseks. Mõlemad aga töötavad väga erineval viisil. Soojuspumbad kasutavad soojuse tootmisel keskkonna- ja elektrienergiat; gaasikütte puhul toimub aga fossiilse tooraine (gaasi) põletamine.

Gaasiküte

Gaasikütte süsteemi keskne element on põleti, milles põletatakse küttegaasi. Kui on vaja soojust, see süüdatakse, umbes sekundi pärast avatakse gaasiventiil lühikeseks ajaks ja gaas voolab sisse põlema. See viivitusega avanemine on oluline turvaelement ja takistab gaasi liigset sissevoolu, mis võib põhjustada plahvatusohtliku olukorra. Toodetud soojusenergia kantakse gaasikatlasse paigaldatud soojusvaheti abil küttevette, mis seejärel transporditakse ringluspumba abil soojusjaotussüsteemi.

Lisateave gaasikütte kohta on esitatud siin

Soojuspump

Soojuspump tagab kütteenergia külmutusagensi voo abil. Külmutusagens neelab soojusenergiat keskkonna soojusallikast (välisõhk, maasoojusenergia või põhjavesi) ja aurustub. Seejärel suunatakse aur soojuspumpa, kus kompressor surub selle elektri abil kokku, suurendades niimoodi rõhku ja temperatuuri. Seejärel edastab sekundaarne soojusvaheti soojuse küttesüsteemi. Viimases etapis normaliseerib paisuventiil külmutusagensi rõhu ja tsükkel algab uuesti otsast peale.

Lisateave soojuspumpade kohta on esitatud siin

Küte kas soojuspumbaga või gaasiga – kumb on parem valik?

Otsustamaks, kumba kütet valida, kas gaasi või soojuspumpa, peab teadma süsteemide eeliseid ja puudusi. Soojuspumpadega võrreldes tundub kondensatsioon-gaasikatel esmapilgul soodsam variant. See tehnoloogia on olnud kasutusel aastakümneid ja investeerimiskulud on madalad. Lisaks säästavad gaasikütte süsteemid ruumi, töötavad väikese müratasemega ja on teie energiaallika soojuseks muundamisel äärmiselt tõhusad. Siiski ei tasu ära unustada, et gaasikatel vajab ka gaasiühendust ja suitsugaasi väljutamise lõõri.

Kuigi soojuspumpade ost on kallim, on tõhusa töötamise tõttu nende kasutuskulud väiksemad ja need tasuvad end ära mõne aastaga. Lisaks nõuavad need oluliselt vähem hooldust kui gaasiküte. Soojuspumba nõutava elektrienergia hind kõigub vähem kui gaasi hind. Lõppude lõpuks on gaas ka edaspidi kallim, seda peamiselt CO2 hinna tõttu.

  • Soojuspumbad on sobiv valik, kui olemasolevas hoones renoveeritakse nii küttesüsteemi kui ka soojusisolatsiooni. ·
  • Renoveerimise korral on võimalik ka soojuspumpa ja gaasikütte süsteemi kombineerida.
  • Uuemates hoonetes on juba algusest peale arvestatud soojusisolatsiooni standardiga ja ka küttesüsteem on kohandatud madalate vootemperatuuridega. Seetõttu on uutes hoonetes soojuspump sageli soodsam kui gaasiküte.

Keskkonnasõbralikkuse teave

Soojuspumpade võrdlemisel gaasiga on keskkonnasõbralikkus veel üks oluline aspekt. Vedelkütuste kasutamisega võrreldes töötavad gaasikütte süsteemid suhteliselt madala heitgaasitasemega. Fossiilkütuste põletamisel tekib aga alati CO2. Soojuspumpadega küttesüsteemid kasutavad energiaallikana omakorda regeneratiivset keskkonnasoojust. Elektrit kasutades muudetakse keskkonnasoojus kütte jaoks kasutatavaks. Soojuspumba süsiniku jalajälge looduses mõjutab vaid elektrienergia kasutamine. Kui soojuspumbale tuginev küte töötab taastuvatest energiaallikatest toodetud rohelise elektrienergiaga või päikesepaneelide süsteemi abil omaenda toodetud elektriga, on see isegi CO2 neutraalne.

Kulude võrdlus: soojuspump vs gaasiküte

Soojuspumba või gaasi kasutamine erineb peamiselt seonduvate kulude poolest. Nüüdisaegse gaasikütte süsteemi saab paigaldada 7000-9000 euro eest. Õhksoojuspump koos paigaldusega maksab omakorda umbes 11 000 eurot, maasoojuspump aga sageli üle 15 000 euro (olenevalt süsteemist), sest soojusallikas vajab sügavpuurimist, mis on suhteliselt kulukas ja nõuab kooskõlastamist riigiasutustega. See investeering võib aga end kiiresti ära tasuda. Siin tuleb arvesse võtta mõlema süsteemi kasutuskulusid.

Soojusenergia kilovatt-tunni keskmine hind on gaasi põletamisel u 11 senti. Soojuspumba elekter maksab u 28 senti kilovatt-tunni eest. See väärtus tuleb jagada soojuspumba sesoonse soojusteguriga (SCOP), mis näitab seadme aastaringset töötõhusust. Kui tulemus on väiksem kui gaasikütte kilovatt-tunni hind, säästate soojuspumbaga küttekulusid. Ja tavaliselt see nii ongi, sest isegi keskmise hinnaklassi õhksoojuspumbad annavad hea lahendusena SCOP-väärtuseks 3,5 ja rohkem. Arvestada tuleb ka soojuspumba väiksemate hoolduskulude ja suuremate finantseerimisvõimalustega.

Kombineerides soojuspumpa gaasiküttega

Küttesüsteemid võivad olla nii monovalentse kui ka kahevalentse tegevuspõhimõttega.

  • Monovalentne küttesüsteem kasutab maja kütteks ainult ühte energiaallikat, näiteks gaasi või elektrit (soojuspumpa). ·
  • Kahevalentne küttesüsteem saab soojust kahest erinevast energiaallikast. Näiteks saab soojuspumba ja kondensatsioontüüpi gaasikütte katla kombineerida hübriidküttesüsteemiks.

Kui soojuspump ühendada gaasi kondensatsioonikatlaga, nimetatakse seda hübriidküttesüsteemiks.

Mõlemad süsteemid töötavad koos, et tagada küttesüsteemi ja kasutatava sooja vee jaoks veelgi tõhusam soojus. Tänu vastupidistele tõhususprofiilidele on seda lihtne saavutada. Kui on vaja ainult madalat pealevoolu temperatuuri, nt kui väljas on veel üsna soe, töötab ainult soojuspump, mis vähendab küttekulusid ja parandab keskkonna tasakaalu. Kui aga kütte nõudlus on suurem (näiteks külmal talvel), lülitub ka gaasikatel sisse ja toetab küttesüsteemi.

Nutika juhtimise abil töötab alati kõige soodsam soojussüsteem. Kui soojuse nõudlus on suur, võib rahalisest vaatevinklist hübriidküte olla parem valik kui monovalentse režiimi suur soojuspump.

Soojuspump või gaas – Boschi tootesoovitused
Õhksoojuspump Compress 7000i AW

Lisateave

Maasoojuspump Compress 7800i LW

Lisateave

Kondensatsioon-gaasikatel Condens 2300i W

Lisateave

Condens 7000i W
Kondensatsioon-gaasikatel Condens 7000i W

Lisateave