Data sheets

Data sheets
UT-L
UT-M
UT-H
UT-HZ
UT-HZ with integrated flue gas heat exchanger
CSB
CSB with integrated flue gas heat exchanger
U-ND
U-HD
U-MB with integrated flue gas heat exchanger
UL-S
UL-S with integrated flue gas heat exchanger
ZFR
ZFR with integrated flue gas heat exchanger
HRSB
HRSB with integrated flue gas heat exchanger
CHP CE 50 NA
CHP CE 70 NA
CHP CE 100 NA
CHP CE 140 NA
CHP CE 200 NA
CHP CE 240 NA
CHP CE 365 NA
CHP CE 400 NA
CHP CA 570 NA
Return note