Αυτοματισμοί ελέγχου οικιακών συστημάτων

EasyControl CT 200
ΝΕΟ

EasyControl CT 200

 • Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω App από κινητό ή tablet
 • Αυτοματοποιημένα προγράμματα για τις δικές σας ανάγκες
 • Δυνατότητα ελέγχου αφής
EasyControl CT 200 Set
ΝΕΟ

EasyControl CT 200 Set

 • Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω App από κινητό ή tablet
 • Δυνατότητα ρύθμισης ξεχωριστής θερμοκρασίας ανά δωμάτιο
 • Δυνατότητα ελέγχου αφής
CR 10

CR 10

 • Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου αναλογικής λειτουργίας και εσωτερικής αντιστάθμισης.
CR 100

CR 100

 • Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου EMS 2 με λειτουργία αντιστάθμισης βάσει εσωτερικής ή εξωτερικής θερμοκρασίας
CW 100

CW 100

 • Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου EMS 2 με λειτουργία αντιστάθμισης βάσει εσωτερικής ή εξωτερικής θερμοκρασίας
CW 400

CW 400

 • Ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίων με εβδομαδιαίο πρόγραμμα θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.
 • Δυνατότητα ελέγχου έως 4 ανεξάρτητων κυκλωμάτων θέρμανσης και δύο θερμαντήρων ζεστού νερού χρήσης.
MM 100

MM 100

 • Επίτοιχη πλακέτα ελέγχου κυκλώματος θέρμανσης για χρήση σε σύστημα με τεχνολογία EMS 2.
MS 100

MS 100

 • Πλακέτα ελέγχου κυκλώματος ηλιακού εξαναγκασμένης κυκλοφορίας σε σύστημα με τεχνολογία EMS 2 σε συνδυασμό με CW400.
MS 200

MS 200

 • Πλακέτα ελέγχου κυκλώματος ηλιακού εξαναγκασμένης κυκλοφορίας για ζεστό νερό χρήσης και υποστήριξη θέρμανσης
MC 400

MC 400

 • Επίτοιχη πλακέτα ελέγχου συστοιχίας λεβήτων με δυνατότητα ελέγχου έως (4) τεσσάρων λεβήτων ανά πλακέτα.