Επιδαπέδιοι λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου

Olio Condens 2500 F

Olio Condens 2500 F

  • Καύση με αναστροφή φλόγας που εξασφαλίζει χαμηλή στάθμη εκπομπών NOx.
  • Ενσωματωμένος ψηφιακός πίνακας ελέγχου με φωτιζόμενη οθόνη, ευκολία ρύθμισης και αυτοδιάγνωση.
  • Ενσωματωμένη αντιστάθμιση λέβητα βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας με την προσθήκη εξωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας περιβάλλοντος της Bosch.
Olio Condens 2500FT

Olio Condens 2500FT

  • Υψηλός βαθμός απόδοσης έως 104% μέσω της τεχνολογίας συμπύκνωσης.
  • Ενσωματωμένος μονοβάθμιος καυστήρας πετρελαίου «Μπλε Φλόγας» που εξασφαλίζει χαμηλή στάθμη εκπομπών ΝΟx.
  • Ενσωματωμένη αντιστάθμιση λέβητα βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας με την προσθήκη εξωτερικού αισθητήριου θερμοκρασίας περιβάλλοντος.