Ηλεκτρικοί ταχυθερμαντήρες νερού

TR1000 Τ

TR1000 Τ

  • Οικονομική λειτουργία
  • Ασφαλής χρήση σε όλες τις ποιότητες νερού
  • Όμορφο και μικρό μπορεί να τοποθετηθεί παντού
TR1100 Β

TR1100 Β

  • Οικονομική λειτουργία
  • Ασφαλής χρήση σε όλες τις ποιότητες νερού
  • Αυτόματος έλεγχος μερικής φόρτισης ECO MODE