Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα μας έχουν εγγύηση.
Η Bosch εγγυάται την καλή λειτουργία των προϊόντων της.

Με την αγορά ενός προϊόντος Bosch παρακαλούμε συμπληρώστε και επιστρέψτε μας το φύλλο εγγύησης. Η εγκατάσταση και η έναυση του λέβητα καθώς και η τακτική συντήρηση και γενικά οι παρεμβάσεις στον λέβητα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τεχνικά καταρτισμένο αδειούχο εγκαταστάτη/τεχνικό που κατέχει νόμιμη άδεια με βάση την ελληνική νομοθεσία για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και σε κάθε περίπτωση με βάση τα τεχνικά εγχειρίδια που συνοδεύουν το προϊόν.

Φόρμα Εγγύησης

Ενεργοποιήστε την εγγύησή σας και ενημερωθείτε για τους όρους αυτής, με την συμπλήρωση και αποστολή της στo E-mail: warranty@gr.bosch.com

Kατεβάστε την φόρμα εγγύησης εδώ (PDF 0.4 MB)