Ευχαριστούμε για την υποβολή της αίτησης.

Έχετε λάβει ένα αντίγραφο των στοιχείων που δηλώσατε στο e-mail σας.

Mπορείτε να ενημερώνεστε για τους όρους της εγγύησης από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Εγγύηση Bosch

Για τεχνική υποστήριξη συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Τεχνική Υποστήριξη