Επέκταση εγγύησης λέβητες αερίου Bosch

Επέκταση εγγύησης για τους λέβητες αερίου Condens 2300W και Condens 7000iW

Εάν έχετε επιλέξει ένα λέβητα αερίου Bosch για το σπίτι σας, συγχαρητήρια! Έχετε κάνει μία άριστη επιλογή!
Η Bosch είναι από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές επίτοιχων λεβήτων συμπύκνωσης στην Ευρώπη. Υπάρχουν εκατομμύρια ήδη εγκατεστημένοι και εν λειτουργία επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Bosch σε όλη την Ευρώπη.

Επωφεληθείτε τώρα από την 5ετή εγγύηση για τα μοντέλα Condens 2300W & Condens 7000iW

Δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επέκταση εγγύησης σε 5 έτη!

Η επέκταση εγγύησης από τα 2 στα 5 έτη Ισχύει αποκλειστικά για τους επίτοιχους λέβητες αερίου συμπύκνωσης Bosch Condens 2300W & Bosch Condens 7000iW, οι οποίοι έχουν διατεθεί στην ελληνική επικράτεια από την Robert Bosch A.E. και τους επίσημους εμπορικούς συνεργάτες του δικτύου διανομής που έχουν εγκατασταθεί από 1η Ιανουαρίου του 2022 και μετά.

Για την ενεργοποίηση της εγγύησης και ειδικότερα την έναρξη του χρόνου διάρκειας αυτής ορίζεται η πρώτη σε θέση λειτουργία (έναυση) του λέβητα, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση τους τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση του νόμιμου παραστατικού αγοράς (τιμολογίου ή απόδειξης) του λέβητα προς τον τελικό πελάτη.

Για την ενεργοποίηση της συνολικής 5ετούς εγγύησης απαιτείται σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση:

  • τα νόμιμα παραστατικά αγοράς από τον τελικό πελάτη
  • η συμπλήρωση του νόμιμου φύλλου ελέγχου καύσης κατά την πρώτη έναυση, υποχρεωτικά από αδειούχο εγκαταστάτη
  • η συμπλήρωση του πρωτοκόλλου εκκίνησης του κατασκευαστή όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του προϊόντος
  • η τοποθέτηση μαγνητικού διαχωριστή σωματιδίων (μαγνητικό φίλτρο) της Bosch ή ισοδύναμο (περιεχόμενου όγκου νερού > 0,36lit, τουλάχιστον διπλού μαγνήτη)
  • η συμπλήρωση του φύλλου εγγύησης του κατασκευαστή με ευκρινή αναγραφή του σειριακού αριθμού του επίτοιχου λέβητα

H αποστολή όλων των παραπάνω εγγράφων θα πρέπει να πραγματοποιείται είτε από τον εγκαταστάτη είτε από τον τελικό πελάτη, στο warranty@gr.bosch.com

Τα ηλεκτρικά και υδραυλικά συστήματα οφείλουν να πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του νόμου και το υδραυλικό κύκλωμα να προστατεύεται επιπροσθέτως από μαγνητικό φίλτρο της Bosch ή ισοδύναμο (περιεχόμενου όγκου νερού > 0,36lit, τουλάχιστον διπλού μαγνήτη).

Η εγκατάσταση και έναυση του λέβητα, καθώς και η τακτική συντήρηση και γενικά οι παρεμβάσεις στον λέβητα, πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τεχνικά καταρτισμένο αδειούχο εγκαταστάτη/τεχνικό που κατέχει νόμιμη άδεια με βάση την ελληνική νομοθεσία για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και σε κάθε περίπτωση βάσει των τεχνικών εγχειριδίων που συνοδεύουν το προϊόν.

Ο λέβητας πρέπει να συντηρείται ετησίως σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις νομικές διατάξεις. Η πρώτη συντήρηση πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 13 μηνών από την ενεργοποίηση του λέβητα και οι επόμενες τακτικές συντηρήσεις εντός 12 μηνών από την προηγούμενη, το αργότερο όμως για τη δεύτερη συντήρηση μετά από 24 μήνες, για την τρίτη συντήρηση μετά από 36 μήνες και για την τέταρτη συντήρηση μετά από 48 μήνες.

Απόδειξη για τη διενέργεια της συντήρησης αποτελούν σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση τα δελτία παροχής υπηρεσιών, το πρωτόκολλο συντήρησης και το φύλλο ελέγχου καύσης κάθε συντήρησης βάσει της νομοθεσίας, και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης του κατασκευαστή. Τα παραπάνω αποδεικτικά, θα πρέπει ο τελικός πελάτης να τα τηρεί με δική του μέριμνα.

Το κόστος της ετήσιας συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στην εγγύηση και επιβαρύνει αποκλειστικά τον τελικό πελάτη.

Κατεβάστε το φύλλο εγγύησης (PDF 0.2 MB) και τους όρους επέκτασης εγγύησης λεβήτων (PDF 0.2 MB)

To φύλλο εγγύησης καθώς και όλα τα ζητούμενα παραστατικά θα πρέπει με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης να αποστέλλονται με email στο: warranty@gr.bosch.com

Κατά την εγγραφή της εγγύησης παρέχετε την συγκατάθεσή σας στην Robert Bosch A.E. να διατηρεί, να διαχειρίζεται και να προωθεί, όπου και όταν απαιτείται, τα προσωπικά σας δεδομένα στους συνεργάτες του δικτύου σέρβις, προκειμένου να εξασφαλίζει την τήρηση των όρων και διαδικασιών για την τεχνική κάλυψη της εγγύησης.