Ηλεκτρονική εγγραφή για το Bosch WLAN-Internet Gateway

Διαχειριστείτε τη θέρμανσή σας!

Σημείωση: O σειριακός αριθμός βρίσκεται στον πίνακα πλαισίου.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται το μέρος όπου μπορείτε να βρείτε τον πίνακα πλαισίου, ανά τύπο συσκευής.