Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά και άλλα επίσημα έγγραφα
Σημαντικά και απαραίτητα πιστοποιητικά, ότι τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και προδιαγραφές ασφαλείας.
Πιστοποιητικά Download
Condens 2300W CE Download (PDF 0.4 MB)
Condens 2500W CE Download (PDF 0.2 MB)
Condens 7000W CE Download (PDF 1.0 MB)
Condens 7000iW 24 CE Download (PDF 0.8 MB)
Condens 7000iW 30-42 CE Download (PDF 0.2 MB)
Condnes 5000W CE Download (PDF 0.1 MB)
Condens 5000WT CE Download (PDF 0.3 MB)
Condens 2500F Olio CE Download (PDF 0.5 MB)
Condens Olio 2500FT CE Download (PDF 0.5 MB)
Condens 2000F CE Download (PDF 1.0 MB)
Condens 3000F CE Download (PDF 1.0 MB)
Condens 7000F CE Download
Easycontrol CT200 CE Download (PDF 7.5 MB)
Thermostat CR10 CE Download (PDF 0.2 MB)
Thermostat CR100_CW100 CE Download (PDF 0.2 MB)
Control 8000 CE Download
MX25 CE Download
HC4000 CE Download (PDF 3.9 MB)
Compess 4000 CE Download (PDF 0.2 MB)
Compress 5000 CE Download (PDF 0.2 MB)
Compress 3000 CE Download (PDF 0.9 MB)
Compress 6000 CE Download (PDF 2.7 MB)
RAC 5000 CE Download (PDF 0.2 MB)
TR1000 6T Download (PDF 0.3 MB)
TR1100 Download (PDF 0.3 MB)
CW400_CS200 CE Download (PDF 0.2 MB)
FCC220 CE Download (PDF 0.1 MB)
Solar Key Mark FCC220 - V Download
RAC 3000i CE Download
RAC 5000i CE Download