Η δέσμευσή μας στο περιβάλλον

Η Bosch ήταν πάντα ευαισθητοποιημένη σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Η οικολογία είναι για εμάς η κινητήρια δύναμη της καινοτομίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους προκειμένου να συμβάλλουμε στην προστασία του πλανήτη, προσφέροντας λύσεις ικανές να αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Από το 2020 η Bosch έχει μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα

Το 2020, ο Όμιλος Bosch, με περισσότερες από 400 εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο, πέτυχε να μηδενίσει το αποτύπωμα εκπομπών άνθρακα, επενδύοντας στην ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων και των γραφείων και χρησιμοποιώντας περισσότερη πράσινη ενέργεια για να αντισταθμίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).

Είμαστε η πρώτη μεγάλη βιομηχανική εταιρεία παγκοσμίως που θέσαμε και πετύχαμε έναν τόσο φιλόδοξο στόχο για το περιβάλλον.

Kαι αυτή είναι μόνο η αρχή.

Επόμενος Στόχος: -15% CO2 σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας μέχρι το 2030

Play now
♻ Πως καταφέραμε να επιτύχουμε ουδετερότητα σε CO2 και στις 400 τοποθεσίες μας;

✔Αυξήσαμε την ενεργειακή απόδοση
✔Επεκτείναμε την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
✔Αυξήσαμε την αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας
✔Εξισορροπήσαμε τις αναπόφευκτες εκπομπές CO2 με πιστώσεις άνθρακα

Επόμενος Στόχος: -15% CO2 σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας μέχρι το 2030

Βιωσιμότητα

Ενεργώντας με έναν οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να διαφυλάξουμε τα μέσα διαβίωσης των σημερινών και των μελλοντικών γενεών.

Μάθετε περισσότερα για την βιωσιμότητα στην Bosch