Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού σχεδιασμού (ErP)

Ευρωπαϊκή Οδηγία Οικολογικού σχεδιασμού (ErP)

Στον δρόμο για ένα πιο πράσινο μέλλον

Πρόκειται για έναν κανονισμό, που έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 2015 και έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι κατασκευαστές οφείλουν να συνοδεύουν τα προϊόντα (με συγκεκριμένη ισχύ) με ετικέτα ενεργειακής απόδοσης, εξασφαλίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων γνωρίζουν το επίπεδο απόδοσης των προϊόντων ή των συστημάτων τους.

ErP σημαίνει "Energy Related Products", δηλαδή προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια. Η Οδηγία επίσης ονομάζεται "Οδηγία Ecodesign" (Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού). Σύμφωνα με τις Οδηγίες 2009/125/ΕΚ για τον "Οικολογικό Σχεδιασμό", την Οδηγία 2010/30/ΕΕ για την "Ενεργειακή Σήμανση" και τους Κανονισμούς ΕΕ 811,812,813,814/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθορίζεται ο Οικολογικός Σχεδιασμός και η Ενεργειακή Σήμανση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια. Αυτό πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλη την Ε.Ε. Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 2015 με την αντικατάσταση των ενσωματωμένων κυκλοφορητών των συσκευών από κυκλοφορητές υψηλής ενεργειακής απόδοσης και από τις 26 Σεπτεμβρίου 2015 τίθεται σε εφαρμογή για τα προϊόντα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού.

  • Γιατί εισήχθη η Οδηγία ErP;
Η βασική αιτία για την εφαρμογή της Οδηγίας, είναι η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Ήδη από το 1997, οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη του Κιότο για το παγκόσμιο κλίμα, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να μειώσουν τις εκπομπές CO2 από τις βιομηχανικές χώρες κατά 5,2% μέσο όρο, σε σύγκριση με το 1990. Η πρώτη περίοδος δέσμευσης για την επίτευξη του στόχου ήταν το 2008-2012, ενώ το 2012 στη Σύνοδο Κορυφής στο Κατάρ συμφώνησαν να επεκτείνουν το Πρωτόκολλο του Κιότο μέχρι το 2020. Αυτό έθεσε συγκεκριμένους στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2 , την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Μόλις δύο μήνες αργότερα, οι 27 αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων δεσμεύτηκαν για τους στόχους αυτούς, γνωστοί ως στόχοι 20-20-20. Σκοπός της Οδηγίας είναι να καταστήσει απλούστερη στους καταναλωτές, στους κατασκευαστές εξοπλισμού θέρμανσης και στους εγκαταστάτες, την επιλογή του πιο ενεργειακά αποδοτικού προϊόντος, έτσι ώστε οι εκπομπές CO2 να μειώνονται και το κόστος της ενέργειας να ελαττώνεται.

  • Ποια προϊόντα επηρεάζονται από την Οδηγία ErP;
Η Οδηγία ErP αφορά τους λέβητες θέρμανσης και τις αντλίες θερμότητας ισχύος έως και 400 kW, τις μονάδες συμπαραγωγής έως 400 kW παραγωγή θερμότητας και 50 kW ηλεκτρικής ισχύος, τα δοχεία αδρανείας και ζεστού νερού χρήσης έως 2.000 l, καθώς και εξαρτήματα εγκατάστασης, όπως συστήματα αυτοματισμού και ηλιακούς σταθμούς. Σημαντικό για τους τελικούς καταναλωτές είναι ότι οι λέβητες θέρμανσης, οι αντλίες θερμότητας, οι μονάδες συμπαραγωγής και τα συνδυασμένα συγκροτήματα μέχρι 70 kW, καθώς και τα δοχεία έως 500 l και τα εξαρτήματα εγκατάστασης που ήδη αναφέρθηκαν, πρέπει να επισημαίνονται με την Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης. Αυτή η Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης είναι παρόμοια με τις γνωστές Ετικέτες Ενεργειακής Απόδοσης των οικιακών συσκευών.

  • Ποιες πληροφορίες μπορεί κανείς να βρει στην Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης;
Η Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης κατηγοριοποιεί την αποδοτικότητα ενός προϊόντος ή συστήματος με τη βοήθεια των τάξεων Ενεργειακής Απόδοσης, από το Α +++ (για συστήματα) ή Α ++ (για προϊόντα) έως το G. Η τάξη Α +++ αντιπροσωπεύει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης και η G χαμηλή απόδοση. Ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος, υπάρχουν διάφορες πρόσθετες πληροφορίες, όπως π.χ. η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή, η ονομαστική θερμική ισχύς σε kW και η στάθμη ηχητικής ισχύος.

  • Μπορώ να εντοπίσω στην Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης, ποια μονάδα μου δίνει το χαμηλότερο κόστος ενέργειας;
Όχι, η ετικέτα προορίζεται μόνο για να παρέχει αρχική πληροφόρηση και δεν αντικαθιστά την επαγγελματική καθοδήγηση από έναν έμπειρο μηχανικό, ο οποίος γνωρίζει ακριβώς τις προδιαγραφές και μπορεί να προτείνει τη βέλτιστη λύση για τις εξατομικευμένες ανάγκες του εκάστοτε καταναλωτή. Η Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης δεν αποτελεί επίσης εγγύηση, ότι η μονάδα θα επιτύχει πραγματικά τις αναφερόμενες τιμές απόδοσης. Η προϋπόθεση γι 'αυτό, είναι η μονάδα να είναι εγκατεστημένη σωστά και απόλυτα συντονισμένη με το σύστημα θέρμανσής του χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται ενημερωμένοι μελετητές-μηχανικοί σε συνεργασία με έναν εξειδικευμένο συνεργάτη, όπως είναι η Bosch.  • Θα ήθελα να αγοράσω ένα λέβητα συμπύκνωσης. Oι περισσότεροι έχουν απόδοση ενεργειακής τάξεως Α. Θα πρέπει να αγοράσω το φθηνότερο;
Αυτό θα πρέπει να το εξετάσετε πολύ προσεκτικά, δεδομένου ότι η ενεργειακή απόδοση του προϊόντος από μόνη της δεν είναι καθοριστικός παράγοντας. Κάθε μονάδα θέρμανσης είναι μέρος ενός συστήματος, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί με το βέλτιστο τρόπο σε όλα τα μέρη που το απαρτίζουν, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη άνεση στη θέρμανση και η προσδοκώμενη ενεργειακή απόδοση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αρχικά με τον βέλτιστο σχεδιασμό της λύσης θέρμανσης για τον εκάστοτε χρήστη, με τη σωστή και πιστοποιημένη εγκατάσταση και τέλος, με αποτελεσματική και έγκαιρη συντήρηση. Η Bosch με περισσότερα από 135 χρόνια γνώσης και εμπειρίας, σας προσφέρει κορυφαία ποιότητα και πρωτοποριακό σχεδιασμό των προϊόντων, καθώς και πολυετή εγγύηση ώστε να καλύπτονται όλες σας οι ανάγκες.

  • Τι είναι η εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου;
Η εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου υποδηλώνει το συνολικό βαθμό ενεργειακής απόδοσης ενός προϊόντος θέρμανσης, που βασίζεται στη θερμογόνο δύναμη και ο οποίος είναι αντιπροσωπευτικός για ολόκληρη την περίοδο λειτουργίας του μετά στο έτος. Υπολογίζεται βασισμένος στα αποτελέσματα από τους ελέγχους ωφέλιμης απόδοσης του λέβητα στο μέγιστο φορτίο θερμότητας το χειμώνα και στο μερικό φορτίο την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Ο υπολογισμός επίσης περιλαμβάνει διορθώσεις για έλεγχο θερμοκρασιών, ηλεκτρική κατανάλωση του λέβητα, θερμικές απώλειες αναμονής και άλλα.

  • Είμαι υποχρεωμένος να έχω μια ετικέτα που να αντιστοιχεί στο ήδη εγκατεστημένο σύστημα θέρμανσης μου;
Όχι, γενικά δεν απαιτείται ετικέτα για τα υφιστάμενα συστήματα και μονάδες. Ωστόσο από τις 26 Σεπτεμβρίου 2015 και μετά, τα νέα συστήματα θέρμανσης θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον την απόδοση των λεβήτων συμπύκνωσης. Οι συμβατικοί λέβητες, που είναι εγκατεστημένοι πριν από αυτή την ημερομηνία δεν επηρεάζονται και θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν.

  • Τι συμβαίνει, εάν αγοράσω ένα σύστημα που αποτελείται από διάφορα επιμέρους εξαρτήματα, τα οποία εμπίπτουν στο πλαίσιο της νέας Οδηγίας;
Σε αυτήν την περίπτωση μια Ενεργειακή Ετικέτα Συγκροτήματος θα δίνει πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα της ολοκληρωμένης λύσης.

  • Ποιος είναι υπεύθυνος για το προϊόν και τη σήμανση του συγκροτήματος;
Η Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης για μεμονωμένα προϊόντα βασίζεται στο δελτίο προϊόντος και την τεχνική τεκμηρίωση που ορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, τα οποία παρέχονται από τον κατασκευαστή. Στην περίπτωση της Ετικέτας Ενεργειακής Απόδοσης συστήματος, τα απαιτούμενα δελτία προϊόντων και η τεχνική τεκμηρίωση του συγκροτήματος πρέπει να παρέχονται από τον υπεύθυνο πώλησης του συστήματος. Αυτός μπορεί να είναι ο εγκαταστάτης, ο έμπορος ή ο κατασκευαστής.


Βosch ERP tool

Στο Bosch ERP tool μπορείτε να βρείτε τις ετικέτες με την ενεργειακή σήμανση των προϊόντων μας καθώς και να δημιουργήσετε τα απαιτούμενα έγγραφα για τα συστήματα θέρμανσης Bosch.

Bosch ERP tool