Αντλίες θερμότητας

Αντλίες θερμότητας

Μειώστε το ενεργειακό σας κόστος και ελαττώστε το αποτύπωμα άνθρακα με τις αντλίες θερμότητας της Bosch.

Με τις αντλίες θερμότητας της Bosch μπορούμε να παρέχουμε φιλική προς το περιβάλλον, χαμηλού κόστους και με εξοικονόμηση ενέργειας θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης όλο το χρόνο.

Με απλά λόγια, μια αντλία θερμότητας παίρνει τη διαθέσιμη θερμότητα από το έδαφος ή τον αέρα που περιβάλλει μια ιδιοκτησία και την αυξάνει ή την μειώνει σε μια πιο χρήσιμη θερμοκρασία για οικιακή χρήση. Αυτή η ανανεώσιμη πηγή θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ζεστού - κρύου αέρα ή νερού (για χώρο και κεντρική θέρμανση) καθώς και ζεστού - κρύου νερού (για κεντρική θέρμανση-ψύξη αλλά και για την παροχή ζεστού νερού χρήσης).

Αυτό το επιτυγχάνει χρησιμοποιώντας την ίδια αρχή που επιτρέπει σε ένα ψυγείο να ψύχει τα φαγητά σας αλλά εφαρμόζοντάς την και αντίστροφα.

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε υψηλό επίπεδο άνεσης θέρμανσης χρησιμοποιώντας δωρεάν περιβαλλοντική ενέργεια!

Δείτε το βίντεο για το πώς το επιτυγχάνουν αυτό

Μια αντλία θερμότητας λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο (λειτουργία θέρμανσης):

1.Η πηγή θερμότητας, η οποία μπορεί να είναι ο εξωτερικός αέρας ή ένα μείγμα νερού που περιέχεται σε συλλέκτες εδάφους, είτε ξεφυσάται ή αντλείται πάνω στην επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας του εξωτερικού τμήματος της αντλίας θερμότητας.

2. Αυτή η θερμότητα (παρόλο που είναι κρύα σε σύγκριση με τον εσωτερικό αέρα του σπιτιού) είναι αρκετά ζεστή για να εξατμίσει το ειδικό ψυκτικό υγρό και να το μετατρέψει σε αέριο.

3.Αυτό το αέριο οδηγείται στη συνέχεια μέσα από έναν συμπιεστή, ο οποίος αυξάνει την πίεση του αερίου, πράγμα που προκαλεί την αύξηση της θερμοκρασίας του. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε παρατηρήσει, ότι μια αντλία ποδηλάτου ζεσταίνεται όταν χρησιμοποιείται, τα αέρια σε μια αντλία θερμότητας υπόκεινται την ίδια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω συμπίεσης.


4.Το αέριο (τώρα θερμαινόμενο) περνά πάνω από την εσωτερική επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας. Αυτή η θερμότητα μπορεί μετά είτε να διασκορπιστεί στο περιβάλλον ή να μεταφερθεί σε ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης ή ζεστού νερού ενός σπιτιού.

5.Η θερμοκρασία του αερίου μειώνεται καθώς η θερμότητα μεταφέρεται στο σπίτι και επιστρέφει στη συνέχεια σε υγρή κατάσταση.

6.Το ψυκτικό υγρό επιστρέφει στην εξωτερική επιφάνεια ανταλλαγής θερμότητας και η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να μεταφερθεί επαρκής θερμότητα στο σπίτι.


Αντλίες Θερμότητας

Βρείτε τα προϊόντα μας