Τεχνολογία συμπύκνωσης

Τεχνολογία συμπύκνωσης

Μάθετε πώς λειτουργεί η τεχνολογία συμπύκνωσης και γιατί είναι τόσο αποτελεσματική.

Τι είναι η τεχνολογία συμπύκνωσης και πώς λειτουργεί

Το φυσικό αέριο είναι μια ορυκτή πηγή ενέργειας, που θα κατέχει και στο μέλλον ένα σημαντικό ρόλο. Και αυτό γιατί το φυσικό αέριο διαθέτει υψηλή θερμογόνο δύναμη, παράγει χαμηλά επίπεδα εκπομπών CO2 κατά την καύση και θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμο τα ερχόμενα χρόνια. Με την τεχνολογία συμπύκνωσης της Bosch επιτυγχάνεται η αξιοποίηση του δυναμικού αυτής της πηγής ενέργειας με ελάχιστες μόνο απώλειες και είναι ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον.

Αυτό πραγματοποιείται γιατί δεν αξιοποιείται μόνο η ενέργεια που ελευθερώνεται κατά την καύση, αλλά αντλείται πρόσθετη θερμότητα από τη συμπύκνωση των υδρατμών στα καυσαέρια. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Κατά την καύση ενώνεται το υδρογόνο που περιέχεται στο αέριο με το οξυγόνο, σχηματίζοντας υδρατμούς. Αυτοί οι υδρατμοί περιέχουν θερμική ενέργεια, η οποία χάνεται στα συμβατικά συστήματα θέρμανσης, καθώς οι υδρατμοί διαφεύγουν μέσω της καπνοδόχου. Αντίθετα οι λέβητες συμπύκνωσης Bosch αξιοποιούν αυτήν την ενέργεια:

Το συμπύκνωμα διαμορφώνεται από τους υδρατμούς που περιλαμβάνονται στα καυσαέρια από την καύση του αερίου εάν η θερμοκρασία στον χώρο καύσης, από την πλευρά των καυσαερίων, είναι κάτω από το σημείο υγροποίησης του καυσίμου αερίου που είναι 57°C.


Play now

Εκμεταλλευόμσατε τη συμπύκνωση των υδρατμών μέσα στο λέβητα και τροφοδοτούμε την προκύπτουσα θερμότητα συμπύκνωσης στο κύκλωμα θέρμανσης. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια των ενεργειακά αποδοτικών εναλλακτών θερμότητας των λεβήτων συμπύκνωσης αερίου Bosch. Προϋπόθεση για την εγκατάσταση είναι μια καπνοδόχος ανθεκτική στην υγρασία ή ειδικά εξαρτήματα απαγωγής καυσαερίων.

Η έξυπνη τεχνολογία συμπύκνωσης αερίου της Bosch επιτυγχάνει ένα τυπικό ποσοστό εκμετάλλευσης από 94%. Αυτό σημαίνει ότι: Παράγεται περισσότερη θερμότητα για θέρμανση από ότι παράγεται μόνο με την καύση. Αυτό είναι εφικτό χάρη στη χρήση της επιπρόσθετα διαθέσιμης ενέργειας συμπύκνωσης, η οποία δεν είναι δυνατή με τις ξεπερασμένες τεχνολογίες συμβατικών λεβήτων αερίου.

Η τεχνολογία συμπύκνωσης της Bosch ενδείκνυται επίσης και για τα παλαιά κτίρια.

Τεχνολογία Συμπύκνωσης για το σπίτι σας