Natrag na proizvod

Usporedba varijante

Usporedba varijanti (0)
Pokaži sve (0)
vrsta proizvoda

ATTD 1000/200 DUO

ATTD 1000/200 DUO

ATTD 1500/300 DUO

ATTD 1500/300 DUO

ATTD 600/150 DUO

ATTD 600/150 DUO

ATTD 800/200 DUO

ATTD 800/200 DUO

proizvodi za čiji se rad troši energija, ErP
naljepnica s oznakom energetske učinkovitosti

ATTD 1000/200 DUO

ATTD 1500/300 DUO

ATTD 600/150 DUO

ATTD 800/200 DUO

Tehnički list proizvoda

ATTD 1000/200 DUO

ATTD 1500/300 DUO

ATTD 600/150 DUO

ATTD 800/200 DUO

visina
širina
dubina
promjer, s toplinskom izolacijom
neto težina

ATTD 1000/200 DUO

283 kg

ATTD 1500/300 DUO

387 kg

ATTD 600/150 DUO

180 kg

ATTD 800/200 DUO

264 kg

gubitak zagrijavanja

ATTD 1000/200 DUO

179,4 W

ATTD 1500/300 DUO

272,5 W

ATTD 600/150 DUO

148,6 W

ATTD 800/200 DUO

172,3 W

volumen spremnika

ATTD 1000/200 DUO

846,0 l

ATTD 1500/300 DUO

1405,0 l

ATTD 600/150 DUO

559,0 l

ATTD 800/200 DUO

760,0 l

karakteristični broj učinka
toplinski gubitak održavanja pripravnosti
nazivni sadržaj
stalni učinak pripreme tople vode
upute za instalaciju
Kataloški broj

ATTD 1000/200 DUO

7735500431

ATTD 1500/300 DUO

7735500432

ATTD 600/150 DUO

7735500429

ATTD 800/200 DUO

7735500430