Električni konvektori

Heat Convector 4000

Električni konvektor

Heat Convector 4000

  • Na raspolaganju su varijante s različitim kapacitetima grijanja (500 - 2500 kW)
  • Jednostavno korištenje
  • Željena temperatura podesiva od 12 do 28 °C sa zaštitom od mraza 7 °C