Zidni plinski konvencionalni kotlovi

Gaz Star 4000 W

Zidni plinski konvencionalni kotlovi

Gaz Star 4000 W

  • Dobar normni stupanj iskorištenja do 91%
  • Modulirajući plamenik za optimalno usklađivanje snage i potrebe
  • Niske emisije dušikovih oksida (<56mg/kWH)