Napomene o zaštiti podataka

Robert Bosch d.o.o. (u nastavku "Bosch" odn. "Mi" ili "Nas") veseli se vašem posjetu našim internetskim stranicama te mobilnim aplikacijama (zbirno nazvano i "Online ponuda") i vašem interesu u našoj tvrtki i našim proizvodima.

Bosch poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti kod obrade osobnih podataka te sigurnost svih poslovnih podataka vrlo su nam važni i poštujemo sve u svojim poslovnim procesima. Mi obrađujemo osobne podatke koje prikupljamo kod svog posjeta našim online ponudama povjerljivo i u skladu sa zakonskim odredbama.

Zaštita podataka i sigurnost informacija sastavni su dio naše poslovne politike.

Odgovorna osoba

Odgovorna osoba za obradu vaših podataka je Bosch; izuzeci su navedeni u ovim napomenama o zaštiti podataka.

Naši kontaktni podaci glase kako slijedi:

Robert Bosch d.o.o., Ulica kneza Branimira 22, 10000 Zagreb, CROATIA, Tel.: +385 1 2958-071

Obrada osobnih podataka

Načela

Osobni podaci sve su informacije koje se odnose na fizičke osobe koje su identificirane ili koje se mogu identificirati, kao što su ime, adresa, telefonski broj, e-mail, ugovorni, knjigovodstveni i obračunski podaci koji predstavljaju identitet osobe.

Mi prikupljamo, obrađujemo i rabimo osobne podatke (uključujući IP adrese) samo ako za to postoji zakonski pravni temelj ili ste u vezi toga dali svoj pristanak, npr. u okviru registracije.

Obrađene kategorije podataka

Obrađujemo sljedeće kategorije podataka:

 • Podaci za komunikaciju (npr. ime, telefon, e-mail, adresa)

 • Povijest kupca

 • Informativni podaci trećih strana (npr. informativne datoteke ili iz javnih direktorija)

 • Proizvodni i instalacijski podaci (npr. adresa za instalaciju, serijski broj, tip proizvoda, datum instalacije),

 • Tehnički podaci i podaci za povezivanje (npr. IP adresa, podaci o internetskoj vezi)

 • Korisničke postavke (npr. jezik, vremenska zona)

 • Podaci lokacije (npr. GPS podaci)

 • Kontakti

 • Datoteke

 • Podaci vašeg upita o Općoj uredbi o zaštiti podataka (npr. vrsta upita, informacije o vašem identitetu i/ili informacije o komunikaciji)

Svrha obrade i pravne osnove

Mi i pružatelji usluga koje zapošljavamo obrađuju vaše osobne podatke u sljedeće svrhe obrade:

 • Pružanje ove mrežne ponude (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, opravdani interes s naše strane u izravnom reklamiranju, dokle god je to sukladno uvjetima za zaštitu podataka i konkurentnost).

 • Za pronalazak smetnji i iz sigurnosnih razloga (pravna osnova: čl.6., st. 1. str. 1., lit (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, ispunjavanje naših pravnih obveza u području sigurnosti podataka i opravdanog interesa u otklanjanju smetnji i sigurnosti naših ponuda).

 • Vlastita i strana reklama, kao i istraživanje tržišta i mjerenje dometa u zakonski dopuštenom opsegu ili ako ste nam za to dali svoj pristanak. (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, naš opravdani interes u obradi osobnih podataka za izravno reklamiranje, dokle god je to sukladno uvjetima za zaštitu podataka i konkurentnost. Ako je pravno regulirano, vrši se kontaktiranje u svrhu reklamiranja samo s vašim prethodnim pristankom).

 • Provođenje nagradnih igara prema dotičnim uvjetima za nagradne igre (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (b Opće uredbe o zaštiti podataka, ispunjavanje ugovora).

 • Provođenje akcija s popustima prema dotičnim uvjetima za akcije s popustima (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (b Opće uredbe o zaštiti podataka, ispunjavanje ugovora).

 • Slanje Newslettera s pristankom primatelja putem e-maila odn. SMS/MMS (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka, pristanak).

 • Očuvanje i obrana naših prava (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, opravdani interes s naše strane u dokazivanju i obrani naših prava).

 • za pružanje osnovnih funkcionalnosti naših proizvoda priključenih na internet (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, ugovorna obveza za pružanje ugovorenog opsega funkcija).

 • za mjerenje dometa i mogućnost pružanja individualiziranih informacija i ponuda koji se odnose na proizvode. (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, naš opravdani interes za izvršavanje izravnog reklamiranja i time povezanim profiliranjem).

 • Prikupljanje, planiranje i obrada intervencija korisničke službe. (pravna osnova: čl. 6., st. 1., str. 1., lit. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka, izvođenje ugovora)

Datoteke zapisnika

Kod uporabe interneta vaš internetski preglednik automatski prenosi određene informacije koje pohranjujemo u takozvanim datotekama zapisnika.

Datoteke zapisnika spremamo za utvrđivanje smetnji i iz sigurnosnih razloga (npr. za otkrivanje pokušaja napada) u trajanju od 7 dana te se nakon toga brišu. Datoteke zapisnika, čije je daljnje čuvanje potrebno u svrhu dokazivanja, izuzeti su od brisanja do konačnog razjašnjenja dotičnog događaja i mogu se u pojedinačnom slučaju proslijediti ustanovama za utvrđivanje. U datotekama zapisnika pohranjuju se sljedeće informacije:

 • IP adresa (adresa internetskog protokola) krajnjeg uređaja kojim se pristupa ovoj mrežnoj ponudi;

 • Internetska adresa web stranice s koje se poziva mrežna ponuda (takozvani izvorni ili prethodno posjećeni URL);

 • Naziv pružatelja servisa putem kojeg se vrši pristup na mrežnu ponudu;

 • Naziv pozvanih datoteka odn. informacija;

 • Datum i vrijeme te trajanje pozivanja;

 • Operacijski sustav i informacije o rabljenom internetskom pregledniku uključujući instalirane dodatke (npr. za Flash Player);

 • http statusni kod (npr. "Upješan upit" ili "Zatražena datoteka nije pronađena").

 • Prenesena količina podataka;

Djeca

Ova se mrežna ponuda ne nudi djeci mlađoj od 16 godina.

Prosljeđivanje podataka

Prosljeđivanje podataka drugim odgovornim osobama

Vaše osobne podatke u pravilu prosljeđujemo drugim odgovornim osobama samo u slučaju da je to potrebno za ispunjavanje ugovora te ako mi ili treća strana ima opravdani interes u prosljeđivanju ili imamo vaš pristanak za isto. Pojedinosti o pravnim osnovama pronaći ćete u odjeljku Svrhe obrade i pravne osnove. Treće strane mogu biti i druge tvrtke grupacije Bosch. Ako se podaci prosljeđuju trećim osobama na temelju opravdanog interesa, to je objašnjeno u napomenama o zaštiti podataka.

Osim toga se mogu prosljeđivati podaci drugim odgovornim osobama, ako smo na osnovu zakonskih odredbi ili zbog izvršnih institucionalnih odn. sudskih naloga obvezani za to.

Pružatelj usluga (općenito)

Mi naručujemo vanjske pružatelje usluga s nalozima kao što su usluge prodaje i marketinga, upravljanje ugovorima, izvršavanje plaćanja, programiranje, hosting podataka i usluge korisničke službe. Te smo pružatelje usluga pažljivo birali i redovito ih nadziremo, posebice njihovo pažljivo postupanje i osiguravanje pohranjenih podataka. Sve pružatelje usluga obvezujemo na tajnost i pridržavanje zakonskih propisa. Pružatelji usluga mogu biti i druge tvrtke grupacije Bosch.

Prosljeđivanje primateljima izvan EGP-a

Osobne podatke možemo proslijediti i primateljima sa sjedištem izvan EGP-a u takozvanim trećim zemljama. U tom slučaju osiguravamo prije prosljeđivanja da kod primatelja postoji primjerena razina zaštite podataka (npr. na temelju odluke o prikaldnosti Europske Komisije za dotičnu zemlju ili Sporazuma takozvanih EU standardnih ugovornih klauzula Europske Unije s primateljem) ili vaš pristanak za prosljeđivanje.

Možete kod nas primiti pregled primatelja u trećim državama i kopiju konkretno dogovorenih regulacija za osiguravanje prikladne razine zaštite podataka. U tu svrhu rabite podatke u odjeljku Kontakt.

Trajanje pohranjivanja; rokovi čuvanja

Mi pohranjujemo vaše podatke u temelju toliko dugo koliko je potrebno za pružanje naše mrežne ponude i s njome povezanih servisa, odn. dokle god imamo opravdani interes u daljnjem pohranjivanju (npr. možemo i nakon ispunjavanja ugovora još imati opravdani interes u marketingu putem pošte). Nakon toga brišemo vaše osobne podatke s izuzetkom onih podataka koje moraju i dalje pohranjivati zbog ispunjavanja pravnih obveza (npr. na osnovu poreznih i trgovačkih rokova čuvanja obezni smo pohranjivati dokumente kao npr. ugovore i računa određeno vrijeme).

Nagradne igre

Ako sudjelujete u našoj nagradnoj igri, rabimo vaše podatke za obavještavanje o dobitku i u svrhu reklame za naše proizvode u zakonski odobrenom opsegu odn. ako ste pristali na to. Detaljne informacije o nagradnim igrama pronaći ćete u dotičnim uvjetima sudjelovanja.

Akcije s popustima

Ako sudjelujete u našoj akciji s popustima, rabimo vaše podatke za obavještavanje o dobitku i u svrhu reklame za naše proizvode u zakonski odobrenom opsegu odn. ako ste pristali na to. Detaljne informacije o akcijama s popustima pronaći ćete u dotičnim uvjetima sudjelovanja.

Uporaba kolačića

U okviru pružanja naše mrežne ponude moguće je rabiti kolačiće i mehanizme praćenja.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pri posjetu mrežne ponude mogu pohraniti na vašem krajnjem uređaju.

Praćenje je moguće rabeći različite tehnologije. Mi obrađujemo informacije prije svega u okviru tehnologije piksela, odn. analize datoteke zapisnika.

Kategorije

Razlikujemo kolačiće koji su nužni za tehničku funkciju mrežne ponude i one kolačiće i mehanizme praćenja koji nisu nužni za tehničku funkciju mrežne ponude.

Uporaba mrežne ponude općenito je moguća bez kolačića koji ne služe tehničkoj svrsi.

Tehnički nužni kolačići

Tehnički nužni kolačići oni su kolačići bez kojih ne možemo jamčiti tehničko pružanje mrežne ponude. U to se svrstavaju npr. kolačići koji pohranjuju podatke za reprodukciju videosadržaja odn. audiosadržaja bez smetnji.

Ti se kolačići brišu po završetku vašeg posjeta.

Tehnički nepotrebni kolačići i mehanizmi praćenja

Te kolačiće i mehanizme praćenja rabimo samo ako ste nam prije toga dali svoj pristanak. Izuzetak je kolačić koji pohranjuje trenutačni status vaše postavke privatnosti (kolačić za odabir). On je postavljen na temelju legitimnog interesa. Te kolačiće i mehanizme praćenja dijelimo u dvije podkategorije:

Kolačići udobnosti

Ti kolačići olakšavaju rukovanje i tako omogućuju udobno surfanje na našoj mrežnoj ponudi, npr. se u tim kolačićima mogu pohraniti vaše postavke jezika.

Marketinški kolačići i mehanizmi praćenja

Općenito

Primjena marketinških kolačića i mehanizama praćenja omogućuje nam i našim partnerima prikazivanje ponuda na temelju vaših interesa prema analizi vašeg ponašanja:

 • Statistika: Primjenom statističkih alata mjerimo npr. broj vaših prikaza stranice.

 • Praćenje konverzija: Naši partneri praćenja konverzija stavljaju kolačić na vaše računalo ("kolačić konverzije") ako ste putem oglasa dotičnog partnera stigli na našu internetsku stranicu. Ti kolačići u pravilu nakon 30 dana prestaju važiti. Ako posjećujete neke određene od naših stranica i kolačić još nije istekao, mi i dotični partner praćenja konverzija možemo vidjeti, da je određeni korisnik kliknuo na oglas i tako je proslijeđen na našu stranicu. To se može vršiti i na drugim uređajima. Informacije koje prikupljamo s pomoću kolačića konverzija služe izradi statistika konverzija i prikupljanju ukupnog broja korisnika koji su kliknuli na dotični oglas te su proslijeđeni stranici koja ima oznaku praćenja konverzije.

 • Društveni dodaci: Na nekim stranicama naše mrežne ponude uključeni su sadržaji i usluge drugih pružatelja (npr. Faceboo, Twitter), koji mogu rabiti svoje kolačiće i aktivne komponente. Više informacija o društvenim dodacima pronaći ćete u odjeljku Društveni dodaci.

Imajte na umu da se pri uporabi alata moguće vrši prijenos vaših podataka primateljima izvan EGP-a, kod kojih ne postoji prikladna razina zaštite podataka prema OUZP (npr. SAD). Pojedinosti o tome pronaći ćete u sljedećem opisu pojedinačnih marketinških alata.

 • Google Analytics Pružatelj usluge: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD Funkcija: analiziranje ponašanja korisnika (prikazi stranica, broj posjetitelja i posjeta, preuzimanja), izrada pseudonimnih profila korisnika koristeći se informacijama o različitim uređajima od prijavljenih Googleovih korisnika (praćenje cross-device), proširenje pseudonimnih podataka korisnika korisničkim podatcima koje pruža Google, retargeting, UX testiranje, praćenje pretvorbe i ponovno ciljanje u vezi s uslugom Google Ads

Upravljanje kolačićima i mehanizmima praćenja

U pregledniku i/ili u našim postavkama privatnosti možete upravljati svojim postavkama za kolačiće i mehanizme praćenja:

Napomena: postavke koje vršite odnose se samo na preglednik koji rabite.

Isključivanje svih kolačića

Ako želite isključiti sve kolačiće, u postavkama preglednika deaktivirajte postavljanje kolačića. Imajte na umu da to može utjecati na funkcionalnost internetske stranice.

Upravljanje vašim postavkama u odnosu na tehnički nepotrebne kolačiće i mehanizme praćenja

Kada posjećujete naše stranice, u prozoru kolačića pitamo vas, želite li pristati na uporabu kolačića udobnosti i marketinških kolačića odn. mehanizama praćenja. U našim postavkama privatnosti možete već dane pristanke opozvati za budućnost ili nam svoj pristanak dati i kasnije.

Društveni dodaci

U našoj mrežnoj ponudi rabimo takozvane društvene dodatke različitih društvenih mreža koji su pojedinačno opisani u ovom odjeljku. Pri uporabi dodataka vaš internetski preglednik stvara izravnu vez s poslužiteljima dotične društvene mreže. Ovime dotični pružatelj usluga prima informaciju da je vaš internetski preglednik pozvao odgovarajuću stranicu naše mrežne ponude, čak i ako nemate korisnički račun kod pružatelja usluga ili uopće niste prijavljeni. Datoteke zapisnika (uključujući IP adresu) pritom vaš internetski preglednik šalje izravno poslužitelju dotičnog pružatelja usluga i po potrebi tamo pohranjuje. Pružatelj usluga, odn. njegov poslužite može imati sjedište van EU odn. EGP-a (npr. u SAD-u).

Dodaci predstavljaju samostalna proširenja pružatelja usluga društvenih mreža. Stoga ne utječemo na opseg prikupljanih i pohranjenih podataka od strane pružatelja usluga društvenih mreža putem dodataka.

Svrha i opseg prikupljanja, daljnje obrade i uporabe podataka putem društvene mreže te time povezana prava i mogućnosti podešavanja za zaštitu vaše privatnosti pronaći ćete u napomenama za zaštitu podataka dotične društvene mreže.

Ako ne želite da pružatelji usluga društvenih mreža primaju podatke o ovoj mrežnoj ponudi i po potrebi ih pohranjuju odn. obrađuju, nemojte rabiti dotične dodatke.

Takozvanim rješenjem u 2 klika (na raspolaganje stavlja Heise Medien GmbH & Co. KG) štitimo va od toga da svoj posjet našim stranicama standardno prikuplja i procjenjuje pružatelj usluga društvenih mreža. Ako pozovete jednu od naših stranica koja sadrži takve dodatke, prvo su deaktivirani. Tek kada kliknete na ponuđeni gumb dodaci se aktiviraju.

Dodaci usluge Facebook

Facebook radi pod www.facebook.com u vlasništvu tvrtke Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD, i pod www.facebook.de u vlasništvu tvrtke Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irska ("Facebook"). Pregled nad dodacima tvrkte Facebook i njihov izgled pronaći ćete na: http://developers.facebook.com/plugins; informacije o zaštiti podataka kod tvrtke Facebook pronaći ćete ovdje: http://www.facebook.com/policy.php.

YouTube

Ova mrežna ponuda rabi videoplatformu YouTube, koja je u vlasništvu tvrtke YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, SAD ("YouTube"). YouTube je platforma koja omogućuje reprodukciju audio i videodatoteka.

Ako pozovete odgovarajuću stranicu naše ponude, ugrađena usluga za reprodukciju YouTube uspostavlja vezu s uslugom YouTube, kako bi se video i audiodatoteka mogla prenijeti i reproducirati. Pritom se prenose i podaci usluzi YouTube kao odgovornoj osobi. Ne odgovaramo za obradu tih podataka od strane usluge YouTube.

Dodatne informacije o opsegu i svrsi prikupljenih podataka, daljnjoj obradi i uporabi podataka uslugom YouTube, o vašim pravima i opcijama zaštite podataka pronaći ćete u izjavi o zaštiti podataka usluge YouTube.

Newsletter s prijavom; pravo opoziva

U okviru naše mrežne ponude možete se pretplatiti na newsletter. Za to rabimo takozvani Double Opt-In postupak, pri čemu vam Newsletter putem e-maila, mobilne usluge obavještavanja (npr. WhatsApp), SMS-a ili push poruke šaljemo tek ako ste nam prethodno potvrdili aktiviranje usluge newslettera klikom na poveznicu u obavijesti. Ako se kasnije odlučite da ne želite primati newsletter, pretplatu možete prekinuti bilo kada opozivom svog pristanka. Opoziv se vrši za newsletter putem e-pošte putem otisnute poveznice u newsletter, eventualno u postavkama upravljanja dotične mrežne ponude. Kao alternativa možete nam se obratiti putem podataka u odjeljku Kontakt.

Vanjske poveznice

Naša mrežna ponuda može sadržavati poveznice za internetske stranice trećih osoba - pružatelja usluga s kojima nismo povezani. Nakon klika na poveznicu nemamo više utjecaja na prikupljanje, obradu i uporabu osobnih podataka eventualno prenesenih trećim stranama klikom na poveznicu (kao npr. IP adresa ili URL stranice na kojoj se nalazi poveznica), jer ponašanje trećih strana nije u našoj kontroli. Za obradu takvih osobnih podataka od strane trećih ne preuzimamo odgovornost.

Sigurnost

Naši suradnici i tvrtke zadužene za pružanje usluga koje smo angažirali obvezali su se na tajnost i pridržavanje odrebi primjenjivih zakona o zaštiti podataka.

Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere za jamčenje prikladne mjere zaštite i zaštitu vaših podataka kojima upravljamo posebice od rizika nenamjernog ili nezakonitog uništenja, manipulacije, gubitka, promjene ili neovlaštenog objavljivanja odn. neovlaštenog pristupa. Naše se sigurnosne mjere stalno poboljšavaju u skladu s tehnološkim razvojem.

Prava korisnika

Za ispunjavanje svojih prava rabite podatke u odjeljku Kontakt. Pritom provjerite da vas možemo točno identificirati.

Pravo na informacije:

Imate pravo od nas zatražiti potvrdu, obrađujemo li vaše osobne podatke. Ako da, možete ostvariti pravo na informacije o osobnim podacima koje obrađujemo.

Pravo na ispravak i brisanje:

Možete zatražiti ispravak pogrešnih podataka i - ako su ispunjeni zakonski uvjeti - upotpunjavanje ili brisanje vaših podataka.

To ne vrjedi za podatke potrebne za obračune i knjigovodstvo ili one koji podliježu zakonskoj obvezi čuvanja. Ako nije potreban pristup na takve podatke, njihova se obrada ogranučava (vidi u nastavku).

Ograničenje obrade:

Možete zatražiti - ako su ispunjeni zakonski uvjeti - da ograničimo obradu vaših podataka.

Prigovor obradi podataka u slučaju pravne osnove "opravdani interes"

Osim toga imate pravo iz razloga koji proizlaze iz posebne situacije, bilo kada prigovoriti obradi podataka s naše strane, ako se ona temelji na pravnoj osnovi "opravdanog interesa". Tada ćemo prekinuti obradu vaših podataka, osim ako prema zakonskim propisima možemo dokazati nužne razloge daljnje obrade, što poništava vaša prava.

Prigovor na izravno reklamiranje:

Osim toga bilo kada možete uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u reklamne svrhe i time povezano profiliranje ("Prigovor rekamama"). Imajte na umu da iz organizacijskih razloga može doći do preklapanja vašeg prigovora s uporabom vaših podataka u okviru već postojeće kampanje.

Opoziv pristanka:

Ako stenam dali pristanak na obradu vaših podataka, u bilo kojem trenutku ga možete opozvati za budućnost. Zakonitost obrade vaših podataka do opoziva isključuje se od toga.

Prenosivost podataka:

Nadalje imate pravo, podatke, koje ste nam dali na raspolaganje, primiti u strukturiranom, aktualnom, strojno čitljivom obliku, odn. - ako je tehnički izvedivo - zatražiti da se podaci prenesu trećoj strani.

Pravo na prigovor kod nadzornog tijela:

Imate pravo uložiti prigovor kod nadzornog tijela za zaštitu podataka. U tu se svrhu možete obraditi tijelu za zaštitu podataka nadležnom za vaše prebivalište odn. vašu županiju ili tijelu za zaštitu podataka nadležnom za nas. To je:

Croatian Personal Data Protection Agency
Martićeva 14
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
email: azop@azop.hr

Promjena napomena o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo promjene svojih sigurnosnih mjera i mjera zaštite podataka, ako je to potrebno za tehničko unapređenje. U tim ćemo slučajevima prilagoditi i svoje napomene za zaštitu podataka. Stoga obratite pozornost na aktualnu verziju napomena o zaštiti podataka.

Ostvarivanje svojih prava i mogućnosti kontaktiranja

Ako nam se želite obratiti, možete nas dobiti na adresi navedenoj u odjeljku "Odgovornost za obradu podataka".

Da biste ostvarili svoja prava ispitanika ili nam želite javiti kršenje zaštite podataka, kliknite ovdje.

Možete nam se obratiti i putem sljedećeg e-maila:

DPO@bosch.com

Osoba odgovorna za zaštitu podataka u koncernu:

Ooba odgovorna za zašatitu podataka, informacijska sigurnost i zaštita podataka (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20 u 70442 Stuttgart, Njemačka.