Sanacija dimnjaka polipropilenskim (plastičnim) dimovodima

Sanacija dimnjaka polipropilenskim (plastičnim) dimovodima

Sanacija dimnjaka za kondenzacijski bojler

Dok bojleri klasične (konvencionalne) tehnologije mnogo više topline ispuštaju kroz dimnjak, kondenzacijski kotlovi koriste i toplinu sadržanu u vodenoj pari produkata izgaranja. Na taj se način gotovo potpuno iskorištava energija sadržana u gorivu, loživom ulju ili prirodnom plinu. Kako se pri tome i sastojci dimnih plinova otapaju u kondenzatu, on poprima nižu pH-vrijednost te je kiseliji i zbog toga može oštetiti (nagristi) cijevi koje služe za odvod kondenzata. Zbog toga kod sanacije dimnjaka cijevi moraju biti izrađene od materijala otpornog na koroziju i moraju biti otporne na kiseli kondenzat.

Stariji dimnjaci najčešće nisu namijenjeni primjeni za kondenzacijske uređaje/bojlere. Zato je potrebno napraviti sanaciju dimnjaka polipropilenskim dimovodima. Materijal prvo mora ispuniti zahtjeve koji se odnose na fizikalna svojstva, a koja proizlaze iz zahtjeva funkcionalnosti, sigurnosti i vijeka trajanja. Polipropilen nema nikakvu kemijsku reakciju s kondenzatom, odnosno, postojan je na utjecaj kondenzata. Cijevi koje se koriste za sanaciju dimnjaka s kondenzacijskim bojlerima imaju klasifikaciju T 120, što znači da su sigurno primjenjive do 120°C, dok je ispitna temperatura 150°C.

U stvarnoj primjeni, prosječna temperatura dimnih plinova je 85°C. Temperatura vanjske površine cijevi manja je od 60°C. Cijevi izrađene od polipropilena imaju malu masu. Prilikom sanacije dimnjaka, ovo svojstvo ima dvije prednosti. Prvo, lakše su za ugradnju, a drugo, stvaraju manje opterećenje cjelokupnog završenog sustava.

Govoreći o radovima sanacije dimnjaka, cijevi se lako i jednostavno režu na licu mjesta, a uz to ne postoji opasnost od lokalnog gubitka postojanosti na utjecaj kondenzata. Ujedno se lako i jednostavno proširuju na mjestima dosjeda. No, ne samo da je postupak rezanja i proširivanja lagan i jednostavan, nego je potrebno i manje alata, i to uz njegovo neznatno trošenje. Cijevi ili posebni dijelovi izrađeni od polipropilena su (ili mogu biti) prozirni, što povećava sigurnost boljim uvidom u ispravnost spojeva. Prilikom spajanja cijevi, mogućnost oštećivanja površine rezanim rubovima je znatno manja. Ogrebotine nisu podložne gubitku postojanosti prema kondenzatu.

Dijelovi izloženi UV zračenju su izrađeni su od materijala otpornih na UV zračenje. Linearna ekspanzija, značajna za duže sustave, riješena je fleksibilnim ležajevima i pomičnim odstojnicima. Već navedenim opisom polipropilen predstavlja optimalno rješenje sanacije u većem broju slučajeva, dok će sanacijski stručnjaci iz teorije i prakse navesti zasigurno još prednosti.

Polimerni materijali zauzeli su svoje mjesto u izradi najzahtjevnijih konstrukcija, od svakodnevno primjenjivih do svemirskih, i sa stručnog stanovišta predstavljaju siguran izbor u konstrukcijskim rješenjima koja zadovoljavaju svojim svojstvima. Jedno od njih je i sanacija dimnjaka za kondenzacijsku tehnologiju tj. za sustav grijanja s kondenzacijskim bojlerima. U području odvoda dimnih plinova Bosch proizvodnog programa, samo sustavi odvoda dimnih plinova od polipropilena obuhvaćaju preko 1000 komponenata, koje su zaštićene patentima.
Bosch Toplinska tehnika pruža podršku u projektiranju i izboru sustava, proračunu presjeka i izradi dokumentacije. Naša logistika brine za brze isporuke u kratkim rokovima.


Bosch Toplinska tehnika za vas je osigurala: