Sanacija sustava grijanja u stambenim zgradama

Sanacija sustava grijanja u stambenim zgradama

Zastarjeli sustavi grijanja predstavljaju Vam nepotreban izdatak, neprihvatljiv za današnje tehnološke i financijske mogućnosti. Izdatak koji već u kratkoročnom razdoblju nadmašuje investiciju u moderan sustav, a nakon toga predstavlja nepotrebno uskraćivanje mogućnosti današnjeg životnog standarda. Sanacija sustava grijanja predstavlja danas odgovornost prema sigurnom i kvalitetnom životu.

Ne morate trošiti energiju koja vam ne treba, i skupo je plaćati. Golemi napori i financijska ulaganja koje smo usmjerili očuvanju energije i zaštiti okoliša donose vam izuzetnu vrijednost: jednostavno, brzo i povoljno možete imati tehnologiju grijanja koja vam štedi novac i povećava kvalitetu života. Plinski kondenzacijski uređaj siguran u budućnosti isplativa je investicija. Svaki ušteđeni kubični metar prirodnog plina osjetiti ćete na vašem novčaniku, a pored toga pridonijeti ćete zaštiti prirodnog okoliša smanjenjem emisija CO2. Zahvaljujući nižim troškovima grijanja, kondenzacijski kotlovi se mogu amortizirati već za nekoliko godina. Bolje iskorištenje goriva, manje zagađenje okoliša, uzorna ekonomičnost

Bosch Toplinska tehnika nudi jedinstveno rješenje sanacije sustava grijanja, koje se sastoji od modernog kondenzacijskog plinskog uređaja i dimovodnog sustava koji omogućava priključak većeg broja uređaja na zajednički dimovod, decentralizirano rješenje. Osnovne prednosti ovog rješenja su povećana sigurnost i komfor korisnika, smanjena potrošnja plina, iskoristivost jednog kanala dimnjaka za više uređaja, minimalni građevinski zahvati i ekološka prihvatljivost.

Drugo rješenje sanacije sustava grijanja je centralna kotlovnica tj. centralizirano rješenje s jednim ili više kotlova. Prednost ovog rješenja u odnosu na decentralizirani sustav, kod kojeg svaki stan ima svoj uređaj za grijanje, su manji troškovi održavanja i ušteda stambenog prostora.

Decentralizirano rješenje

Plinski bojleri smješteni u svaku stambenu jedinicu zasebno, nude visoku energetsku učinkovitost, sigurnost pogona i niže administrativne troškove. Ovo, takozvano decentralizirano, rješenje pojednostavljuje obračun potrošnje plina: kako svaki plinski bojler ima vlastiti plinomjer, distributer troškove utrošenog plina može izravno obračunati sa stanarom. Svaki stanar može grijanje podesiti prema vlastitim potrebama. Osim toga, manji su toplinski gubici zbog manje dužine cjevovoda.

Kondenzacijska tehnologija je konstrukcijski riješena na način da je neovisna o zraku iz prostorije. Dodatno treba naglasiti visoku razinu sigurnosti Bosch kondenzacijskih plinskih bojlera zbog činjenice da su tvornički opremljeni s nepovratnom dimovodnom zaklopkom kojom je onemogućen bilo kakav povratak dimnih plinova kroz uređaj nazad u stambeni prostor, te su time već tvornički spremni za sanaciju s korištenjem pretlačnog sustava, odnosno sustava s mogućnošću priključka većeg broja uređaja na jedan dimovod.

Funkcija nepovratne zaklopke je spriječiti ulazak dimnih plinova iz pretlačnog dimovoda, na koji je spojen veći broj uređaja za grijanje, u uređaj za grijanje koji trenutno nije u radu. Stoga je ovaj sigurnosno funkcionalni element obavezan dio pretlačnih sustava sanacije s priključkom većeg broja plinskih uređaja na jedan dimovod. S tehničkog stanovišta razlikuju se izvedbe dimovodnih zaklopki, a sa zakonske strane razlikuje se i njihov smještaj. Naime, ukoliko se nalazi u samom uređaju za grijanje, kao što je to slučaj kod uređaja Bosch, dimovodna zaklopka je ispitana i certificirana u sklopu ispitivanja uređaja. Stoga certifikat, koji je izrađen prema plinskoj direktivi (GAD – Gas Directive), obuhvaća i nepovratnu zaklopku. Nadalje, Bosch bojleri ispitani su i certificirani zajedno s originalnim dimovodnim sustavom, tako da se certifikat prema plinskoj direktivi odnosi na bojler s dimovodnim sustavom kao na cjeloviti sustav, dakle vrijedi za uređaj, zaklopku i dimovod. Kondenzacijski bojleri zahtijevaju posebne dimnjake ili dimovode, otporne na kondenzat. Stariji dimnjaci najčešće nisu namijenjeni primjeni za kondenzacijske bojlere. Zato je dimnjake potrebno sanirati polipropilenskim dimovodima. Često je moguće za dovod zraka za izgaranje koristiti prostor između stjenke dimnjaka i stjenke sanacijske cijevi.

Više o Bosch zidnim plinskim kondenzacijskim kotlovima

Prednosti decentraliziranog kondenzacijskog sustava grijanja

 • na Bosch dimovodni sustav s višestrukim zauzećem dimnjaka može se priključiti više plinskih kotlova/bojlera, prema proračunu
 • kako se mogu koristiti postojeći dimnjaci, na zgradi ne treba izvoditi građevinske izmjene
 • jednostavno održavanje uz prihvatljive troškove
 • jednostavno kombiniranje sa solarnim sustavom, koji se može izvesti i naknadno
 • optimalan pogon kotla neovisan o zraku u prostoriji, i nakon sanacije prozora i pročelja zgrade
 • omogućava se primjena kondenzacijskih kotlova a time i postizanje ušteda energije do 30%
 • jednostavan obračun potrošenog plina
 • brzo instaliranje kotla, za koje najčešće nisu potrebne građevinske izmjene
 • stanari samostalno upravljaju instalacijom grijanja, prema svojim potrebama
 • jednostavno održavanje i servis plinskog bojlera

Centralizirano rješenje

Pri modernizaciji objekta koji već ima centralnu kotlovnicu, najčešće nema potrebe za prelazak na decentralizirano rješenje (etažno grijanje). Troškovi održavanja i popravaka povoljniji su nego za decentralizirana rješenja, jer se mora održavati samo jedan kotao ili nekoliko kotlova. Nadalje, u stambenom prostoru ostaje više raspoloživog prostora koji je danas skup.

Upravo za srednje i velike instalacije u stanogradnji, poslovnim zgradama i u industriji, energetska učinkovitost pruža mogućnosti velikih ušteda energije, koje možete odlično iskoristiti. Ovisno o potrebi za toplinskom energijom, moguće je rješenje samostalnim kotlom ili kaskadnom izvedbom. Ovisno o specifičnostima objekta, kondenzacijska tehnologija u kaskadnoj izvedbi predstavlja jedno od najizglednijih rješenja pouzdane, učinkovite i ekološke kotlovnice. Mogućnosti kaskadnih sustava zidnih uređaja pokrivaju i potrebe stambenih zgrada, Instalacija se obavlja brzo, jednostavno, uredno, uz najbolje moguće iskorištenje prostora.

Više o Bosch podnim kotlovima

Prednosti centraliziranog kondenzacijkog sustava grijanja:

 • energetski štedljiva kondenzacijska tehnologija i modulacija toplinskog učinka
 • moguće je spajanje na solarni sustav
 • zajednička kotlovnica, niži troškovi održavanja i servisiranja
 • za instaliranje kotlova najčešće nisu potrebne građevinske izmjene
 • štede na raspoloživom prostoru jer nemate bojler u stambenom prostoru.

Sanacija dimnjaka

Stariji dimnjaci najčešće nisu namijenjeni primjeni za kondenzacijske uređaje. Zato je potrebno napraviti sanaciju dimnjaka polipropilenskim (plastičnim) dimovodima.

Kondenzacijski bojlerii Bosch sadrže tvornički ugrađenu dimovodnu zaklopku, te su time već tvornički spremni za sanaciju s korištenjem pretlačnog sustava, odnosno sustava s mogućnošću priključka većeg broja uređaja na jedan dimovod. Nadalje, uređaji Bosch ispitani su i certificirani zajedno s originalnim dimovodnim sustavom,
tako da se certifikat prema plinskoj direktivi odnosi na uređaj s dimovodnim sustavom kao na cjeloviti sustav, dakle vrijedi za bojler, zaklopku i dimovod.

Više informacija o sanaciji dimnjaka

Pronađite odgovarajuće rješenje
Razmjena informacija

Informirajte se o mogućnostima koje Vam Bosch Toplinska tehnika stavlja na raspolaganje, i o opremi koja se nalazi u Vašem sadašnjem ili budućem stambenom prostoru. Jedino ćete tako uživati u mogućnostima koje današnja vrhunska tehnologija stavlja u službu vaše sigurnosti i komfora. Imajte uvijek na umu da je ulog u sigurnost i najviši stupanj iskorištenja energije trajna vrijednost.

Bosch Toplinska tehnika za Vas je osigurala:

S Boschom ćete zaštiti vaše investicije i postići sigurnost s dugoročno pouzdanim partnerom. Osim toga, naši se stručnjaci brinu za optimalno opremanje i optimizaciju svake instalacije. Na taj način postižete maksimalnu energetsku učinkovitosti i pouzdanost instalacije grijanja.

Za sva dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte.

Kontakt obrazac

Popis prodajnih mjesta / instalatera