Sanacija sustava grijanja u stambenim zgradama

Moderna rješenja grijanja postavljaju stambeno gospodarstvo pred velike izazove. Postojeća oprema za centralno grijanje, u stambenim zgradama i čitavim stambenim kompleksima polako ali sigurno zastarijeva, što znači da je modernizacija neizostavna.


Zastarjeli sustavi grijanja predstavljaju Vam nepotreban izdatak, neprihvatljiv za današnje tehnološke i financijske mogućnosti. Izdatak koji već u kratkoročnom razdoblju nadmašuje investiciju u moderan sustav, a nakon toga predstavlja nepotrebno uskraćivanje mogućnosti današnjeg životnog standarda. Sanacija sustava grijanja predstavlja danas odgovornost prema sigurnom i kvalitetnom životu.
Ne morate trošiti energiju koja vam ne treba, i skupo je plaćati. Golemi napori i financijska ulaganja koje smo usmjerili očuvanju energije i zaštiti okoliša donose vam izuzetnu vrijednost: jednostavno, brzo i povoljno možete imati tehnologiju grijanja koja vam štedi novac i povećava kvalitetu života. Plinski kondenzacijski uređaj siguran u budućnosti isplativa je investicija. Svaki ušteđeni kubični metar prirodnog plina osjetiti ćete na vašem novčaniku, a pored toga pridonijeti ćete zaštiti prirodnog okoliša smanjenjem emisija CO2. Zahvaljujući nižim troškovima grijanja, kondenzacijski kotlovi se mogu amortizirati već za nekoliko godina. Bolje iskorištenje goriva, manje zagađenje okoliša, uzorna ekonomičnost

Decentralizirano rješenje
Plinski uređaji smješteni u svaku stambenu jedinicu zasebno, nude visoku energetsku učinkovitost, sigurnost pogona i niže administrativne troškove. Ovo, takozvano decentralizirano, rješenje pojednostavljuje obračun potrošnje plina: kako svaki plinski uređaj ima vlastiti plinomjer, distributer troškove utrošenog plina može izravno obračunati sa stanarom. Svaki stanar može grijanje podesiti prema vlastitim potrebama. Osim toga, manji su toplinski gubici zbog manje dužine cjevovoda.

Kondenzacijska tehnologija je konstrukcijski riješena na način da je neovisna o zraku iz prostorije. Dodatno treba naglasiti visoku razinu sigurnosti Bosch kondenzacijskih uređaja zbog činjenice da su tvornički opremljeni s nepovratnom dimovodnom zaklopkom kojom je onemogućen bilo kakav povratak dimnih plinova kroz uređaj nazad u stambeni prostor, te su time već tvornički spremni za sanaciju s korištenjem pretlačnog sustava, odnosno sustava s mogućnošću priključka većeg broja uređaja na jedan dimovod.

Funkcija nepovratne zaklopke je spriječiti ulazak dimnih plinova iz pretlačnog dimovoda, na koji je spojen veći broj uređaja za grijanje, u uređaj za grijanje koji trenutno nije u radu. Stoga je ovaj sigurnosno funkcionalni element obavezan dio pretlačnih sustava sanacije s priključkom većeg broja plinskih uređaja na jedan dimovod. S tehničkog stanovišta razlikuju se izvedbe dimovodnih zaklopki, a sa zakonske strane razlikuje se i njihov smještaj. Naime, ukoliko se nalazi u samom uređaju za grijanje, kao što je to slučaj kod uređaja Bosch, dimovodna zaklopka je ispitana i certificirana u sklopu ispitivanja uređaja. Stoga certifikat, koji je izrađen prema plinskoj direktivi (GAD – Gas Directive), obuhvaća i nepovratnu zaklopku. Nadalje, uređaji Bosch ispitani su i certificirani zajedno s originalnim dimovodnim sustavom, tako da se certifikat prema plinskoj direktivi odnosi na uređaj s dimovodnim sustavom kao na cjeloviti sustav, dakle vrijedi za uređaj, zaklopku i dimovod. Kondenzacijski uređaji zahtijevaju posebne dimnjake ili dimovode, otporne na kondenzat. Stariji dimnjaci najčešće nisu namijenjeni primjeni za kondenzacijske uređaje. Zato je dimnjake potrebno sanirati polipropilenskim dimovodima. Često je moguće za dovod zraka za izgaranje koristiti prostor između stjenke dimnjaka i stjenke sanacijske cijevi.

Više o Bosch zidnim plinskim kondenzacijskim kotlovima

Centralizirano rješenje
Pri modernizaciji objekta koji već ima centralnu kotlovnicu, najčešće nema potrebe za prelazak na decentralizirano rješenje (etažno grijanje). Troškovi održavanja i popravaka povoljniji su nego za decentralizirana rješenja, jer se mora održavati samo jedan kotao ili nekoliko kotlova. Nadalje, u stambenom prostoru ostaje više raspoloživog prostora koji je danas skup.

Upravo za srednje i velike instalacije u stanogradnji, poslovnim zgradama i u industriji, energetska učinkovitost pruža mogućnosti velikih ušteda energije, koje možete odlično iskoristiti. Ovisno o potrebi za toplinskom energijom, moguće je rješenje samostalnim kotlom ili kaskadnom izvedbom. Ovisno o specifičnostima objekta, kondenzacijska tehnologija u kaskadnoj izvedbi predstavlja jedno od najizglednijih rješenja pouzdane, učinkovite i ekološke kotlovnice. Mogućnosti kaskadnih sustava zidnih uređaja pokrivaju i potrebe stambenih zgrada, Instalacija se obavlja brzo, jednostavno, uredno, uz najbolje moguće iskorištenje prostora.

Više o Bosch podnim kotlovima

Razmjena informacija
Pronađite odgovarajuće rješenje
Informirajte se o mogućnostima koje Vam Bosch Toplinska tehnika stavlja na raspolaganje, i o opremi koja se nalazi u Vašem sadašnjem ili budućem stambenom prostoru. Jedino ćete tako uživati u mogućnostima koje današnja vrhunska tehnologija stavlja u službu vaše sigurnosti i komfora. Imajte uvijek na umu da je ulog u sigurnost i najviši stupanj iskorištenja energije trajna vrijednost.
S Boschom ćete zaštiti vaše investicije i postići sigurnost s dugoročno pouzdanim partnerom. Osim toga, naši se stručnjaci brinu za optimalno opremanje i optimizaciju svake instalacije. Na taj način postižete maksimalnu energetsku učinkovitosti i pouzdanost instalacije grijanja.