Vodik i tržište toplinske energije

Vodik i tržište toplinske energije

Prelazak na klimatski neutralne plinove sastavni je dio Zelenog sporazuma Europske unije, čiji je cilj do 2050. godine postići neutralnost u pogledu emisija CO2 u svim zemljama EU-a.

Prelazak na klimatski neutralne plinove sastavni je dio Zelenog sporazuma Europske unije, čiji je cilj do 2050. godine postići neutralnost u pogledu emisija CO2 u svim zemljama EU-a. Za energetski sustav neutralan u pogledu emisija CO2 neophodno je uzeti u obzir tržište toplinske energije u potpunosti jer upravo ondje nastaje velik udio emisija.

Za energetski sustav neutralan u pogledu emisija CO2 neophodno je uzeti u obzir tržište toplinske energije u potpunosti jer upravo ondje nastaje velik udio emisija. Tvrtka Bosch Thermotechnik zalaže se za višetehnološka rješenja koja usporedno s elektrifikacijom potiču primjenu vodika kao ekološki prihvatljivog izvora energije budućnosti. Vodik se može pohranjivati i distribuirati putem postojeće plinske mreže lakše od struje. „Za energetski sustav neutralan u pogledu emisija CO2 osim elektrifikacije potrebna je i strategija za vodik za tržište toplinske energije. Važnost uređaja za izgaranje neće se smanjivati tijekom sljedećih desetljeća, stoga već sada ulažemo u pogon na vodik „H2-Ready”. Jasno se zalažemo za višetehnološki pristup i spremni smo na sve kako bismo postigli naše klimatske ciljeve”, objašnjava Jan Brockmann, predsjednik uprave tvrtke Bosch Thermotechnik.

Radi zornijeg prikaza mogućnosti primjene vodika na tržištu toplinske energije tvrtka Bosch Thermotechnik sa svojim je bojlerom „H2-Ready” u studenom 2020. u Worcesteru (Velika Britanija) pred međunarodnom publikom predstavila prototip novog zidnog uređaja za grijanje koji se prvo može pogoniti uobičajenim prirodnim plinom ili mješavinom vodika do 20 posto. Čim se mreža u potpunosti prebaci na vodik, uređaj za grijanje se uz nekoliko prilagodbi u roku od samo jednog sata može prebaciti na potpunu primjenu čistog vodika. Prvi uređaj za terensko ispitivanje koji se nalazi u jednoj obiteljskoj kući u Velikoj Britaniji od rujna 2020. radi na 100-postotnom vodiku. U sklopu javno financiranog demonstracijskog projekta u Velikoj se Britaniji već 2022. godine planira uvesti prvi plinski kondenzacijski uređaj „H2-Ready”, nakon čega će uslijediti i veći javni demonstracijski projekti.