Uvjeti uporabe za alat Bosch Sound Tool
1. Područje primjene i definicije

1.1. Društvo ROBERT BOSCH, d.o.o. , Ulica kneza Branimira 22, Zagreb, Hrvatska („BOSCH”) korisniku pruža informacije o emisiji buke dizalica topline zraka BOSCH u segmentu snage od 5 kW („dizalice topline zraka”) u okviru alata BOSCH Sound Tool („BST”).

1.2. Izraz „korisnik” u ovim se Uvjetima odnosi na sve fizičke i pravne osobe koje upotrebljavaju alat BST.

1.3. Navedeni Uvjeti uporabe reguliraju uporabu alata BST. Za uporabu alata BST korisnik mora prihvatiti ove Uvjete uporabe.

2. Opis usluga

2.1. Svrha alata BST je pružiti korisniku dojam o buci koju emitiraju dizalice topline zraka.

2.2. Alat BST stvara buku u skladu s bukom dizalice topline zraka, u odnosu na definiranu udaljenost korisnika od dizalice topline zraka te stvara pozadinski šum tipičan za okolinu.

2.3. U tu svrhu alat BST reproducira tipične zvukove koji nastaju tijekom rada dizalica topline zraka. S reproduciranim zvukovima miješaju se zvukovi prirode i realistični pozadinski šumovi urbanog područja kako bi simulirana buka dizalice topline zraka bila realna. Korisnik može promijeniti simuliranu udaljenost do dizalice topline zraka i druge čimbenike unutar određenih granica konfiguriranjem alata BST.

2.4. Reproduciranu buku dizalica topline zraka čine zvučne snimke koje odgovaraju radu dotične dizalice topline zraka pri vanjskoj temperaturi od +7 Celzijevih stupnjeva (standardna vrijednost A7/W55).

2.5. Međutim, reproducirani šumovi zbog tehničkih ograničenja odstupaju od zvukova koji nastaju tijekom stvarnog rada dizalice topline zraka i stvarne pozadinske buke. Značajke specifične za proizvod i ugradnju te mjesto postavljanja dotičnog uređaja, udaljenost od izvora koji stvaraju pozadinsku buku, klimatski i vremenski uvjeti te drugi čimbenici kao što su debljina stijenke, učinak filtra stakla ili položaj prozora imaju značajan utjecaj na percipiranu buku u stvarnom radu dizalice topline zraka.

2.6. Osim toga, reproducirana glasnoća šumova koje stvara alat BST u velikoj mjeri ovisi o postavci glasnoće zvučnika ili drugih uređaja za reprodukciju zvuka koje korisnik upotrebljava.

3. Prava uporabe

Korisnik alat BST smije upotrebljavati samo u skladu s ovim Uvjetima uporabe. Nije dopuštena bilo kakva daljnja uporaba, kopiranje, preuzimanje i/ili distribucija sadržaja izvan opsega koji pruža tvrtka BOSCH u skladu s ovim Uvjetima uporabe.

4. Obrada/izmjene

BOSCH zadržava pravo izmjene, brisanja ili dodavanja opsega ponude i pojedinačnih datoteka bez prethodne najave. BOSCH posebice zadržava pravo izmjene datoteka u odnosu na verziju koju je postavio korisnik bez dodatnih obavijesti.

5. Naknada za uporabu:

Uporaba alata BST se ne naplaćuje.

6. Odgovornost

6.1. BOSCH odgovara samo za namjerno postupanje, krajnju nepažnju i nedostatak zajamčenih svojstava. To ograničenje se ne odnosi na imovinsku štetu prouzročenu smrću ili tjelesnom ozljedom te na druge slučajeve zakonske odgovornosti koji se ne mogu ograničiti ili isključiti.

6.2. BOSCH ne odgovara za štetu nastalu uporabom alata BST izvan namjene navedene u ovim Uvjetima uporabe.

6.3. BOSCH posebice ne preuzima odgovornost za buku koju emitiraju dizalice topline zraka u stvarnom radu koja odgovara buci simuliranoj u alatu BST.

7. Završne odredbe

7.1. U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi ovih Uvjeta uporabe valjanost ostalih odredbi ostaje nepromijenjena.

7.2. Vrijedi materijalno pravo Republike Hrvatske uz isključenje Konvencije UN-a o međunarodnoj prodaji robe. Nadležni sud je sud u Zagrebu.

7.3. Izmjene i/ili dopune moraju se provesti u tekstualnom obliku.

Stanje: 02./2022.