Jótállási feltételek

Jótállási feltételek

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunkkal szemben (a társaságunk által tett nyilatkozaton alapuló) jótállási igény kizárólag a Robert Bosch Kft. által forgalmazott, fogyasztói szerződés keretében megvásárolt BOSCH gyártmányú fűtéstechnikai készülékekre vonatkozóan érvényesíthető. A jótállás további feltételeit kérjük, keresse a jótállási jegyen.

A jótállás érvényes a jótállási jegyen szereplő gázüzemű vízmelegítőkre, állókazánokra és a napkollektorokra az üzembehelyezés időpontjától számítva 12 hónapig , fali- és szilárdtüzelésű kazánokra az üzembe helyezés időpontjától számítva 12 hónapig, szobatermosztátokra, szabályozókra, kapcsolóórákra, tárolókra és termosztatikus szelepekre a vásárlástól számított 12 hónapig, valamint elektromos tárolós vízmelegítőkre a vásárlástól számított 12 hónapig, a 151/2003 (IX.22.) sz. kormányrendelet alapján kötelező jótállást vállal.

A kötelező jótálláson túlmenően a Robert Bosch Kft. 12 hónap további jótállást vállal a következő termékekre: gázüzemű vízmelegítők, állókazánok és a napkollektorok, fali- és szilárdtüzelésű kazánok, szobatermosztátok, szabályozók, kapcsolóórák, tárolók és termosztatikus szelepek. A kibővített jótállás feltétele az évenkénti karbantartás a feljogosított szerviz általi igazolt elvégzése.

A garanciális javítás díjtalan. A garanciális javítás során csak gyári és új alkatrészek építhetők be. A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt az üzemeltető a hiba miatt a készüléket rendeltetésszerűen nem használhatta. A vásárlást követő tartós (6 hónapot meghaladó) tárolás esetén az üzembehelyezéshez a Robert Bosch Kft. engedélye szükséges.

A jótállás feltételei a következők:

  • a feljogosított szerviz elvégezte az üzembe helyezést és ezt a jótállási jegyen aláírás és bélyegző tanúsítja,
  • a termékhez mellékelt útmutató szerint rendeltetésszerűen működtették a terméket,
  • a jótálláshoz szükséges érvényes vásárlói dokumentációk rendelkezésre állnak
    (Jótállási jegy, vásárlást igazoló bizonylat).

A jótállási igény csak akkor érvényesíthető, ha a meghibásodás oka a vásárlás időpontja előtt keletkezett.

Jótállás szempontjából nem tekinthető hibának és így a készülék nem garanciális, ha:

  • hanyag kezelés, vagy külső hatás következtében mechanikai sérülések keletkeztek,
  • időjárási, környezeti tényezőktől, elemi károktól (eső, fagy, tűz, erősen szennyezett levegő, kemény hálózati víz, nem megfelelő feltöltési víz, stb.) károsul a készülék,
  • a termékhez csatlakozó elektromos hálózatból származó káros hatások okozták a meghibásodást (túláram, villámcsapás, stb.),
  • alkatrészek, melyek természetes elhasználódás miatt az éves szervizkor cserére szorulnak (elektróda, védőanód, szűrők, elemek, tömítések stb.).

Kiterjesztett jótállási feltételek
A vevő a garanciális termék kicserélését kérheti, ha:

a) a termék nem javítható,
b) a hibajelentéstől számított 15 napon belül a termék javítása nem fejeződött be.

A csere jogosságáról a Robert Bosch Kft. dönt. Az a) esetben a vásárlás helyén intézhető el a termék cseréje.

Ha a vevő nem fogadja el a hibák jellegével kapcsolatban a feljogosított szerviz véleményét, cégünkhöz fordulhat. Amennyiben indokolt, kikérjük az illetékes minőségvizsgáló intézet állásfoglalását. Jogvita esetén a Ptk. ide vonatkozó jogszabályai az irányadók.

Jótállási javítási munkákat a mellékelt javítási szelvények egyikének gondos kitöltésével kell dokumentálni. A vevő győződjön meg arról, hogy ez megtörtént-e, és aláírásával igazolja az elvégzett munkát. A jótállási jegyen történő szabálytalan javítás, valótlan adatok bejegyzése a jegyet érvényteleníti. A jótállási jegy elvesztése egyben a garanciális jogosultság elvesztését is jelenti.

Érvénytelen a jótállási jegy, ha nem tartalmazza a vásárlásra és üzembehelyezésre vonatkozó adatokat (időpont, hely, forgalmazó illetve üzembehelyező cég bélyegzője és aláírása). Elveszett vagy érvénytelen jótállási jegy nem pótolható.

A minőségért való felelősség automatikusan megszűnik, ha vevő a terméket olyan országban szerelteti fel, helyezteti üzembe, illetve működteti, ahol az nem rendelkezik forgalombahozatali, vagy azonos célú más, az üzembehelyezéshez és működtetéshez szükséges hatósági engedéllyel.

A jótállási igény érvényesíthetősége helyéről az igénybe vehető üzembehelyezési és javító szolgálatokról
+36-1 879-8690 telefonszámon érhető el tájékoztatás.

Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról (PDF 0.2 MB)

Kiterjesztett jótállási feltételek

Kiterjesztett jótállási feltételek

Találja meg gyorsan és könnyedén, mely szervizpartnereinknél érhető el a kiterjesztett jótállás lehetősége.

Kiterjesztett jótállási szolgáltatás