Energijos taupymas

Energijos taupymas

Paprastas energijos taupymas: mažesnės sąnaudos, išlaidos ir emisija

Kiekvienos energetinės renovacijos tikslas – energijos taupymas. Energija yra labai svarbus nekilnojamojo turto kainos veiksnys privačiuose namų ūkiuose, prekyboje ir pramonėje. Šiam sektoriui priklauso didelė dalis bendrų energijos sąnaudų. Energijos taupymas gyvenamuosiuose namuose ir komercinės paskirties patalpose yra labai svarbus siekiat klimato apsaugos tikslų.

Šiuo metu elektra ir šildymo energija vis dar generuojama naudojant daugiausia iškastinį kurą. Su tuo siejama klimatui žalą daranti CO2 emisija. Siekiant sumažinti šią žalą, namų ūkiuose būtina taikyti tvarius sprendimus, užtikrinančius mažesnes energijos sąnaudas.

Yra du pagrindiniai energijos taupymo būdai. Sumažinti energiją naudojančių įrenginių ir sistemų naudojimą arba didinti procesų ir sistemų efektyvumą.

Praktikoje energijos taupymas ir energijos efektyvumas yra neatsiejami dalykai. Vartojimo elgesys čia vaidina svarbiausią vaidmenį. Kitą vertus, didesnis efektyvumas gali skatinti netaupų technologijų naudojimą.