Garantijos sąlygos

Garantijos sąlygos

Visiems mūsų gaminiams suteikiama visapusiška garantija

„Bosch“ garantuoja, kad gaminių kokybė yra nepriekaištinga ir garantiniu laikotarpiu nemokamai remontuoja įrangą arba keičia pažeistas dalis.

Kiekvienas oficialus „Bosch Termotehnology“ partneris parduodamas šildymo įrangą prisiima garantinius įsipareigojimus. „Bosch“ garantijos kortelė užtikrina nemokamą įrangos remontą garantiniu laikotarpiu. Paleidimą eksploatuoti ir garantinį remontą atlieka atitinkamus įgaliojimus turintis „Bosch“ techninės priežiūros centras.