Europos ekologinio projektavimo direktyva

Tai naujas Europos Sąjungos nustatytas reglamentas, kuriuo siekiama gerinti šildymo ir karšto vandens gaminių efektyvumą informuojant namų savininkus apie jų naudojamų įrenginių efektyvumo lygį, kuris aiškiai nurodomas energetinio efektyvumo etiketėje.