Enerģijas avoti

Enerģijas avoti

“Atjaunīgais” nozīmē, ka enerģijas avots ir vienmēr pieejams. Tāpēc mums nav jāuztraucas, ka šis enerģijas avots kādā brīdī izsīks. Atjaunīgie enerģijas avoti arī neveicina klimata pārmaiņas. Tāpēc tie tiek atbalstīti lielākajā daļā valstu.

Malka

Malka

Malka, kas iegūta no kokiem, vienmēr ataug un absorbē CO2, kas izdalās degšanas laikā. Rezultātā veidojas nepārtraukts cikls; malku, granulas un tamlīdzīgus materiālus var uzskatīt par atjaunīgo enerģijas avotu.

Gaiss, ūdens, augsne

Gaiss, ūdens, augsne

Siltumsūkņi piedāvā iespēju iegūt enerģiju no gaisa, augsnes vai gruntsūdeņiem, ko var lietot par brīvu. Lai radītu siltumu, šai tehnoloģijai ir nepieciešama elektroenerģija. Matemātiski runājot, modernie siltumsūkņi no dabas iegūst vidēji trīs ceturtdaļas enerģijas, ko tie piegādā jūsu mājai.

Saule

Saule

Saule ik dienu piegādā 8000 reižu vairāk enerģijas, nekā nepieciešams cilvēkiem visā pasaulē. Solārās apkures sistēmas uzstādīšana uz jūsu jumta vai uz jūsu ēkas ārējās virsmas ļauj iegūt bezmaksas saules enerģiju. Siltumu, ko nodrošina šāda sistēma, var izmantot gan mājsaimniecības karstā ūdens ieguvei, gan apkurei.

Fosilais kurināmais

Fosilais kurināmais

Šķidrais kurināmais, gāze un ogles ir fosilais kurināmais. Šo kurināmo sauc par fosilo kurināmo, jo tas sastāv no miljoniem gadu senām fosilijām, proti, dzīvnieku un augu atliekām. Šo kurināmo ieguve un pārstrāde noplicina dabas resursus. Turklāt to sadedzināšana rada CO2 emisijas - vienu no galvenajiem klimata pārmaiņu cēloņiem.

Gāze

Gāze

Gāze ir ļoti lēts enerģijas avots. Dabasgāzi uzskata par tīrāko fosilo kurināmo. Modernās kondensācijas tipa iekārtas ļauj izmantot praktiski visu kurināmā siltumu un nodrošina A klases energoefektivitāti.

Šķidrais kurināmais

Šķidrais kurināmais

Lielākajā daļā valstu šķidrais kurināmais ir visvairāk izmantotais un nepārspētais apkures siltuma avots. Lai arī rezerves ir ierobežotas, šķidrā kurināmā piegāde uz kādu laiku tiek garantēta. Šķidro kurināmo var sadedzināt efektīvi, izmantojot kondensācijas tehnoloģiju; to apliecina modernajiem kondensācijas kombinētajiem katliem piešķirtā energoefektivitātes klase A.

Ogles

Ogles

Ogles vai koksu arī var izmantot kā uzticamu un lētu siltuma avotu. Efektīvie cietā kurināmā katli arī garantē sadedzināšanu ar augstu lietderības koeficientu. Turklāt lielākai daļai cilvēku patīk kamīnu un keramikas krāšņu siltums.