Enerģijas ekonomija

Enerģijas ekonomija

Vienkārša enerģijas ekonomija mazāks patēriņš, izmaksas un emisijas

Enerģijas ekonomija ir katras enerģijas atjaunošanas mērķis. Enerģija ir svarīgs nekustamā īpašuma izmaksu postenis privāto mājsaimniecību, kā arī tirdzniecības un rūpniecības sektorā. Vienlaikus šis sektors sastāda lielu kopējā enerģijas patēriņa īpatsvaru. Tāpēc, lai sasniegtu ar klimatu saistītos mērķus, ļoti svarīgi ir taupīt enerģiju dzīvojamās ēkās un komerciālos īpašumos.

Pašlaik elektroenerģijas un apkures enerģijas ražošana joprojām pārsvarā tiek veikta, izmantojot fosilo kurināmo. Tas ir saistīts ar klimatam kaitīgajām CO2 emisijām. Lai samazinātu šo slogu, ir vajadzīgi ilgtspējīgi risinājumi mazākam enerģijas patēriņam mājsaimniecībā.

Būtībā ir divi veidi, kā taupīt enerģiju: Samazināt enerģiju patērējošu iekārtu un sistēmu izmantošanu vai palielināt pastāvīgi lietoto procesu un sistēmu efektivitāti.

Praksē enerģijas ekonomija un energoefektivitāte parasti iet roku rokā. Tajā pašā laikā liela nozīme ir arī patēriņa paradumiem. Pretējā gadījumā lielāka efektivitāte var novest pie attiecīgās tehnoloģijas nelietderīgas izmantošanas.