Kondensācijas apkures tehnika

Kondensācijas apkures tehnika

Uzziniet, kā darbojas kondensācijas apkures tehnika un kādēļ tā ir tik efektīva.

Dabasgāze ir fosilais kurināmais, kam arī turpmāk būs liela nozīme Tā kā dabasgāzei ir augsta siltumspēja, tā sadeg ar zemu CO2 emisiju līmeni un būs pieejama arī turpmākajos gados. Izmantojot Bosch efektīvo kondensācijas apkures tehnoloģiju, šī enerģijas avota potenciālu var izmantot ar minimāliem zaudējumiem.

Tāpēc, ka tiek izmantota ne tikai gāzes sadegšanas rezultātā radusies enerģija, bet arī siltums no ūdens tvaiku kondensācijas izplūdes gāzēs. Tādējādi tiek panākts ievērojams enerģijas ietaupījums, un šīs energoefektivitātes dēļ kondensācijas tehnoloģija ir ļoti draudzīga videi.

Sadegšanas laikā gāzē esošais ūdeņradis savienojas ar atmosfēras skābekli ūdens tvaiku veidā. Šis tvaiks satur siltuma enerģiju, kas netiek izmantota tradicionālajās apkures sistēmās, jo ūdens tvaiki izplūst ārā pa skursteni. Tomēr Bosch kondensācijas tipa iekārtas izmanto šo enerģiju:

tās nodrošina ūdens tvaiku kondensēšanos iekārtā un padod radušos kondensācijas siltumu apkures lokā. Tas tiek panākts, izmantojot energoefektīvus siltummaiņus, kas uzstādīti Bosch kondensācijas apkures gāzes katlos. Uzstādīšanas priekšnoteikums ir dūmvads, ko neietekmē mitrums vai speciāli piederumi dūmgāzu novadīšanai.

Maksimāla efektivitāte - arī vecajā konstrukcijā

Bosch viedā gāzes kondensācijas apkures tehnikas standarta jaudas izmantojuma līmenis ir 93%. Tas nozīmē, ka: apkurei tiek ģenerēts vairāk siltuma, nekā rada tikai sadegšana. Tas ir iespējams, izmantojot papildu kondensācijas enerģiju, kas nebija pieejama ar novecojušām tradicionālo gāzes katlu tehnoloģijām.

Bosch kondensācijas apkures tehnika ir piemērota arī vecām ēkām. Tāpēc nepieciešams apkures ūdens izplūdes temperatūru samazināt zem 57 °C. To var paveikt bez problēmām, izmantojot atbilstošus izolācijas pasākumus un samazinot dzesēšanas šķidruma temperatūras līmeni.