Datu aizsardzības norādījumi

Uzņēmums Robert Bosch SIA (turpmāk tekstā "Bosch" vai "mēs", vai "mums") priecājas, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, kā arī mobilās lietotnes (kopā arī "tiešsaistes piedāvājums") un interesējaties par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem.

Bosch respektē jūsu privātumu

Mums ļoti rūp jūsu privātuma aizsardzība, apstrādājot personas datus, kā arī visu komercdatu drošība, un to mēs ņemam vērā mūsu uzņēmuma procesos. Personas datus, ko esam ieguvuši, jums izmantojot mūsu tiešsaistes piedāvājumus, mēs apstrādājam konfidenciāli un tikai saskaņā ar likumu noteikumiem.

Datu aizsardzība un informācijas drošība ir daļa no mūsu uzņēmuma politikas.

Datu pārzinis

Bosch ir jūsu datu apstrādes pārzinis; izņēmumi ir izklāstīti šajos datu aizsardzības norādījumos.

Mūsu kontaktinformācija:

Robert Bosch SIA, Mukusalas str. 101, Riga, LV-1004, Latvia, rblv@lv.bosch.com, Tel.: +371 67802080

Personas datu apstrāde

Pamatprincipi

Personas dati ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds, uzvārds, adreses, tālruņu numuri, e-pasta adreses, līguma, rezervāciju un norēķinu dati, kas izsaka personas identitāti.

Mēs ievācam, apstrādājam un izmantojam personas datus (ieskaitot IP adreses) tikai tad, ja tam ir tiesisks pamats vai jūs, piemēram, reģistrācijas ietvaros, esat devuši savu piekrišanu.

Apstrādātās datu kategorijas

Tiek apstrādātas šādas datu kategorijas:

 • komunikācijas informācija (piemēram, vārds un uzvārds, tālrunis, e-pasts, adrese);

 • apmācību un tālākizglītības vēsturē;

 • Kontakti

Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

Mēs un mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji apstrādājam jūsu personas datus tālāk norādītajos apstrādes nolūkos:

 • Šī tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšana (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, likumiska interese no mūsu puses par tiešo mārketingu, ja tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences likuma noteikumiem).

 • Traucējumu noteikšanai un drošības apsvērumu dēļ (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, mūsu tiesisko saistību izpilde datu aizsardzības jomā un likumiska interese par traucējumu novēršanu un mūsu piedāvājumu drošību).

 • Pašreklāma un trešās puses reklāma, kā arī tirgus izpēte un auditorijas izpēte likumā atļautajā apmērā vai pamatojoties uz jūsu piekrišanu. (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma a) un f) apakšpunkti, likumiska interese no mūsu puses par personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkā, ja tas notiek saskaņā ar datu aizsardzības un konkurences likumu noteikumiem. Saziņa ar jums mārketinga nolūkos, ja tā ir tiesiski pamatota, notiek tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu).

 • Informatīvā izdevuma nosūtīšana pa e-pastu vai SMS/MMS, ja saņēmējs tam ir piekritis (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma a) apakšpunkts, piekrišana).

 • Mūsu tiesību ievērošana un aizstāvēšana (Tiesiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, likumiskā interese no mūsu puses par mūsu tiesību izpildi un aizstāvēšanu).

Bērni

Šis tiešsaistes piedāvājums nav paredzēts bērniem, kas ir jaunāki par 16 gadiem.

Datu nodošana tālāk

Datu nodošana citiem datu pārziņiem

Jūsu personas datus nododam citiem datu pārziņiem tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, mums vai trešajai personai ir likumiska interese par nodošanu vai ir saņemta jūsu piekrišana. Detalizēta informācija par tiesisko pamatu atrodama sadaļā Apstrādes mērķi un tiesiskais pamats. Trešās personas var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi. Ja dati tiek nodoti trešajām personām, pamatojot to ar likumisko interesi, tas ir izklāstīts šajos datu aizsardzības norādījumos.

Turklāt datus var nodot citiem datu pārziņiem, ja mums ir tāds pienākums saskaņā ar likumu noteikumiem vai izpildāmu iestāžu vai tiesisku lēmumu.

Pakalpojumu sniedzēji (vispārīgi)

Mēs dodam pakalpojumu sniedzējiem tādus uzdevumus kā pārdošanas un mārketinga pakalpojumi, līgumu pārvaldība, maksājumu noformēšana, programmēšana, datu mitināšana un palīdzības tālruņa pakalpojumi. Mēs esam šos pakalpojumu sniedzējus rūpīgi izvēlējušies un regulāri tos uzraugām, it īpaši, cik rūpīgi tie apietas ar saglabātajiem datiem un kā nodrošina to aizsardzību. Visiem pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti un likumu priekšrakstus. Pakalpojumu sniedzēji var būt arī citi Bosch grupas uzņēmumi.

Nodošana saņēmējiem ārpus EEZ

Mēs varam personas datus nodot arī saņēmējiem, kuru juridiskā adrese ir ārpus EEZ tā sauktajās trešajās valstīs. Šādā gadījumā pirms nodošanas mēs pārliecināmies, ka saņēmējs nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni (piemēram, balstoties uz ES Komisijas lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību attiecīgajai valstij vai ar saņēmēju noslēgtu tā saukto Eiropas Savienības ES līguma standartklauzulu vienošanos) vai ir saņemta jūsu piekrišana datu nodošanai tālāk.

Jūs varat no mums saņemt pārskatu par saņēmējiem trešajās valstīs un konkrēto līgumu noteikumu kopiju, kas nodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni. Lūdzu, izmantojiet datus sadaļā Kontakti.

Saglabāšanas ilgums; uzglabāšanas termiņi

Datus mēs parasti saglabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams mūsu tiešsaistes piedāvājuma un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanai vai kamēr mums ir likumiskā interese turpmākai saglabāšanai (piemēram, pēc līguma izpildes mums vēl var būt likumiskā interese par mārketingu pa pastu). Pēc tam mēs dzēšam personas datus, izņemot tādus datus, kurus jāturpina glabāt juridisko saistību izpildei (piemēram, saskaņā ar nodokļu likumu un komerclikumu mums ir pienākums dokumentus, piemēram, līgumus un rēķinus, saglabāt noteiktu laika posmu).

Sīkdatņu izmantošana

Mūsu tiešsaistes piedāvājuma nodrošināšanas mērķiem var tikt izmantotas sīkdatnes un izsekošanas mehānismi.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas var tikt saglabātas jūsu galiekārtā, kad apmeklējat tiešsaistes piedāvājumu.

Izsekošana ir iespējama ar dažādām tehnoloģijām. Mēs galvenokārt apstrādājam informāciju, izmantojot izsekošanas pikseļu tehnoloģiju un/vai žurnālfailu analīzes laikā.

Kategorijas

Mēs izšķiram sīkdatnes, kas ir obligāti nepieciešamas tiešsaistes piedāvājuma tehniskajām funkcijām, un sīkdatnes un izsekošanas mehānismus, kas nav obligāti nepieciešami tiešsaistes piedāvājuma tehniskajām funkcijām.

Pamatā ir iespējams tiešsaistes piedāvājumu lietot bez sīkdatnēm, kas nav nepieciešamas tehniskiem mērķiem.

Tehniski nepieciešamas sīkdatnes

Par tehniski nepieciešamām sīkdatnēm mēs dēvējam sīkdatnes, bez kurām nevar garantēt tiešsaistes piedāvājuma tehnisko nodrošinājumu. Tostarp ir, piemēram, sīkdatnes, kurās saglabātie dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu video un audio satura atskaņošanu bez traucējumiem.

Šīs sīkdatnes tiek dzēstas, kad beidzat savu apmeklējumu.

Sīkdatnes un izsekošanas mehānismi, kas nav tehniski nepieciešami

Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai tādā gadījumā, ja esam iepriekš saņēmuši jūsu piekrišanu. Izņēmums ir sīkdatne, kura saglabā jūsu aktuālo privātuma iesatījumu [izvēles sīkdatne]. Šī sīkdatne tiek saglabāta, pamatojoties uz likumisko interesi. Šīs sīkdatnes un izsekošanas mehānismus mēs iedalām divās apakškategorijās:

Mārketinga sīkdatnes un izsekošanas mehānismi

Vispārīgi

Mārketinga sīkdatņu un izsekošanas mehānismu lietošana ļauj mums un mūsu partneriem parādīt jūsu interesēm pielāgotus piedāvājumus, kas ir balstīti uz jūsu lietošanas darbību analīzes.

 • Statistika: Izmantojot statistikas rīkus, mēs mērām, piemēram, cik reizes jūs izsaucat vietni.

 • Konversijas izsekošana: Mūsu konversijas izsekošanas partneri jūsu datorā saglabā sīkdatni ("Conversion Cookie"), ja mūsu tīmekļa vietni esat atvēris, izmantojot saistītā partnera reklāmu. Šo sīkdatņu derīguma termiņš parasti beidzas pēc 30 dienām. Ja sīkdatnes derīguma termiņš vēl nav beidzies brīdī, kad apmeklējat noteiktas mūsu vietnes, mēs un arī attiecīgais konversijas izsekošanas partneris var noteikt, ka noteikts lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un ticis novirzīts uz mūsu tīmekļa vietni. Tas var notikt arī vairākās ierīcēs. Informācija, kas tiek iegūta ar konversijas sīkdatņu palīdzību, tiek izmantota, lai veidotu konversijas statistiku un noteiktu to lietotāju kopējo skaitu, kas ir noklikšķinājuši uz attiecīgās reklāmas un ir novirzīti uz vietni ar konversijas izsekošanas tagu.

 • Sociālie spraudņi: Dažās mūsu tiešsaistes pakalpojuma vietnēs ir ievietots saturs un pakalpojumi no citiem piedāvātājiem (piemēram, Facebook, Twitter), kuri var izmantot sīkdatnes un aktīvos komponentus. Plašākai informācijai par sociālajiem spraudņiem skatiet sadaļu Sociālie spraudņi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot šos rīkus, pastāv iespēja, ka jūsu dati var tik nosūtīti saņēmējiem ārpus EEZ, kuri nenodrošina piemērotu datu aizsardzības līmeni saskaņā ar VDAR (piemēram, ASV). Detalizētu informāciju par to varat atrast tālāk sniegtajā mārketinga rīku aprakstā.

 • WebTrends Piedāvātājs: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, ASV Funkcija: lietotāju rīcības analīze (atvērtās vietnes, apmeklējumu un apmeklētāju skaits, lejupielādes)

 • Google Analytics Pakalpojuma sniedzējs: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija Funkcija: Analizēt lietotāju uzturēšanos (atvērtās lapas, apmeklētāju un apmeklējuma reižu skaits, lejupielādes), pseidonimizētu lietotāju profilu izveidošana, izmantojot informāciju no vairākām ierīcēm, kurās ir pierakstījies Google lietotājs (Cross-Device-Tracking), pseidonimizētu lietotāju datu papildināšana ar Google sagatavotu, mērķgrupai specifisku informāciju, atkārtota adresēšana (Retargeting), lietotāja pieredzes testēšana, konversācijas izsekošana un atkārtota adresēšana saistībā ar Google Ads

 • Hotjar Piegādātājs: Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta Funkcija: Sīkdatnes var izsekot, kā lietotāji pārlūko vairākas lapas; izveidot siltuma kartes, ierakstīt sesijas un aptaujas

Sīkdatņu un izsekošanas mehānismu pārvaldība

Jūs varat pārvaldīt savus sīkdatņu un izsekošanas mehānismu iestatījumus pārlūkā un/vai mūsu privātuma iestatījumos.

Norādījums: jūsu veiktie iestatījumi attiecas tikai uz attiecīgo izmantoto pārlūku.

Visu sīkdatņu izslēgšana

Ja vēlaties izslēgt visas sīkdatnes, lūdzu, atveriet pārlūka iestatījumus un deaktivizējiet sīkdatņu izmantošanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var pasliktināt tīmekļa vietnes funkcionalitāti.

Sociālo tīklu spraudņi

Tiešsaistes piedāvājumā mēs izmantojam dažādu sociālo tīklu spraudņus, kuri ir atsevišķi aprakstīti šajā sadaļā. Lietojot spraudņus, jūsu interneta pārlūks izveido tiešu savienojumu ar attiecīgā sociālā tīkla serveriem. Tādējādi attiecīgais piedāvātājs saņem informāciju par to, ka jūsu interneta pārlūks ir atvēris mūsu tiešsaistes piedāvājuma attiecīgo vietni, pat ja jums pie piedāvātāja nav izveidots lietotāja konts vai neesat tajā pieteicies. Jūsu interneta pārlūks pārsūta žurnālfailus (tostarp IP adresi) tieši uz attiecīgā piedāvātāja serveri, kur tie tiek saglabāti, ja nepieciešams. Piedāvātāja vai piedāvātāja servera atrašanās vieta var būt ārpus ES vai EEZ (piemēram, ASV).

Spraudņi ir neatkarīgi paplašinājumi, kurus pārvalda sociālo tīklu piedāvātāji. Tādēļ mēs nekādā veidā nevaram ietekmēt datu apjomu, kuru ar spraudņu palīdzību iegūst un saglabā attiecīgie sociālo tīklu piedāvātāji.

Datu ievākšanas mērķi un apjomu, to tālāko apstrādi un izmantošanu, ko veic sociālais tīkls, kā arī jūsu tiesības un iestatījumu iespējas saistībā ar jūsu privātuma aizsardzību skatiet attiecīgā sociālā tīkla datu aizsardzības norādījumos.

Ja nevēlaties, ka sociālo tīklu piedāvātāji ar šī tiešsaistes piedāvājuma starpniecību iegūst un, iespējams, saglabā un izmanto datus, nelietojiet attiecīgos spraudņus.

Mēs izmantojam tā dēvēto divu klikšķu risinājumu (nodrošina uzņēmums Heise Medien GmbH & Co. KG), lai aizsargātu jūs pret mūsu tīmekļa vietņu apmeklējumu noteikšanu un izvērtēšanu, kuru sociālo tīklu piedāvātāji veic pēc noklusējuma. Kad jūs atverat kādu no mūsu interneta vietnēm, kura satur šos spraudņus, tie sākotnēji ir deaktivizēti. Spraudņi tiek aktivizēti tikai tad, kad noklikšķināt uz attiecīgās pogas.

Facebook spraudņi

Sociālo tīklu Facebook adresē www.facebook.com pārvalda Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV, un adresē www.facebook.de to pārvalda Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Īrija ("Facebook"). Facebook spraudņu pārskatu un to izskatu skatiet šeit: http://developers.facebook.com/plugins; Facebook datu aizsardzības informāciju skatiet šeit: http://www.facebook.com/policy.php.

Informatīvais izdevums ar pieteikšanos; atsaukšanas tiesības

Mūsu tiešsaistes piedāvājuma ietvaros varat abonēt informatīvo izdevumu. Šim nolūkam mēs izmantojam metodi "Double Opt-In" (dubultais lietotāja apstiprinājums), kas nozīmē, ka mēs nosūtīsim jums informatīvo izdevumu e-pasta ziņojumā, uz mobilajiem ziņojumu pakalpojumiem (piemēram, WhatsApp), īsziņā vai pašpiegādes paziņojumā tikai pēc tam, kad saņemsim nepārprotamu jūsu piekrišanu, noklikšķinot uz saites paziņojumā par informatīvā izdevuma pakalpojuma aktivizēšanu. Ja vēlāk vairs nevēlaties saņemt informatīvo izdevumu, abonementu jebkurā laikā varat pārtraukt, atsaucot savu piekrišanu. Informatīvā izdevuma saņemšanu pa e-pastu var atsaukt, izmantojot saiti, kas ietverta informatīvajā izdevumā, vai attiecīgā tiešsaistes piedāvājuma pārvaldīšanas iestatījumos. Varat arī sazināties ar mums, izmantojot datus sadaļā Kontakti.

Ārējās saites

Mūsu tiešsaistes piedāvājums var ietvert saites uz trešo pušu – ar mums nesaistītu piedāvātāju – interneta vietnēm. Pēc noklikšķināšanas uz saites mēs vairs nevaram ietekmēt, noklikšķinot uz saites, trešajai pusei nodoto personas datu ievākšanu, apstrādi un izmantošanu (piemēram, IP adrese vai tās vietnes URL, kurā atrodas saite), jo mēs, protams, nevaram kontrolēt trešās puses rīcību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par šādu personas datu apstrādi, ko veic trešā puse.

Drošība

Mūsu darbiniekiem un mūsu pilnvarotajiem pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem ir pienākums ievērot diskrētumu un piemērojamo datu aizsardzības likumu noteikumus.

Mēs veicam visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu piemērotu aizsardzības līmeni un aizsargātu jūsu datus, ko mēs pārvaldām, jo īpaši no nejaušas un nelikumīgas iznīcināšanas, manipulācijām, zuduma, mainīšanas, neatļautas izpaušanas vai neatļautas piekļuves. Mūsu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstības līmenim.

Lietotāju tiesības

Savu tiesību īstenošanai izmantojiet datus sadaļā Kontakti. Lūdzu, nodrošiniet, lai mums būtu iespēja viennozīmīgi identificēt jūsu personu.

Tiesības saņemt informāciju un uzziņas

Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par to, vai mēs veicam jūsu personas datu apstrādi. Ja tā ir, jums ir tiesības saņemt no mums uzziņas par jūsu personas datiem, ko mēs apstrādājam.

Koriģēšanas un dzēšanas tiesības

Jūs varat mums pieprasīt koriģēt nepareizus jūsu datus un – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – pilnīgot vai dzēst jūsu datus.

Tas neattiecas uz datiem, kas nepieciešami rēķinu un grāmatvedības mērķiem vai pakļauti likumā noteiktam uzglabāšanas pienākumam. Ja piekļūt šādiem datiem nav vajadzīgs, to apstrāde tiek ierobežota (skatīt turpinājumā).

Apstrādes ierobežošana

Jūs varat no mums pieprasīt – ciktāl tas atbilst likumu noteikumiem – ierobežot jūsu datu apstrādi.

Iebilšana pret datu apstrādi, ja tiesiskais pamats ir "likumiskā interese"

Turklāt jums ir tiesības, pamatojoties uz iemesliem, kas izriet no jūsu īpašas situācijas, jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ko mēs veicam, ja tās tiesiskais pamatojums ir "likumiska interese". Tad mēs pārtrauksim jūsu datu apstrādi, ja vien mēs saskaņā ar likumu noteikumiem nepierādām, ka mums ir aizsargājami iemesli turpināt apstrādi, kas ir pārāki par jūsu tiesībām.

Iebilšana pret tiešo mārketingu

Turklāt jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos un ar to saistīto profilēšanu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka organizatorisku iemeslu dēļ iespējama pārklāšanās starp jūsu atsaukumu un jūsu datu lietošanu aktuāli notiekošas kampaņas ietvaros.

Piekrišanas atsaukšana

Ja esat devis mums savu piekrišanu datu apstrādei, varat to atsaukt jebkurā laikā ar uz priekšu vērstu spēku. Jūsu datu apstrādes tiesiskums līdz atsaukšanai paliek neskarts.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības datus, ko esat mums izpaudis, saņemt strukturētā, parastā un mašīnlasāmā formātā vai – ja tehniski iespējams – pieprasīt to pārsūtīšanu trešajai pusei.

Tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādēm

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei. Jūs varat šim nolūkam vērsties datu aizsardzības iestādē, kas ir piekritīga jūsu dzīvesvietai vai federālajai zemei vai mums piekritīgajā datu aizsardzības iestādē. Tā ir:

Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija
Blaumaņa iela 11/13-11
Rīga LV-1011
Latvija
email: info@dvi.gov.lv

Datu aizsardzības norādījumu izmaiņas

Mēs paturam tiesības mainīt mūsu drošības un datu aizsardzības pasākumus, ja tas nepieciešams tehniskās attīstības dēļ. Šādos gadījumos atbilstoši pielāgosim arī mūsu norādījumus par datu aizsardzību. Tāpēc, lūdzu, ņemiet vērā mūsu datu aizsardzības norādījumu aktuālo versiju.

Jūsu tiesību īstenošana un saziņas iespējas

Ja vēlaties ar mums sazināties, izmantojiet adresi, kas norādīta sadaļā "Datu pārzinis".

Lai īstenotu jūsu datu subjekta tiesības vai paziņotu par datu aizsardzības pārkāpumu, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Varat ar mums sazināties arī, rakstot uz šo e-pasta adresi:

DPO@bosch.com

Koncerna pilnvarotais par datu aizsardzību:

pilnvarotais par datu aizsardzību, informācijas drošība un datu aizsardzība (C/ISP), Bosch-Group, Postfach 30 02 20 in 70442 Stuttgart, Vācija.