Tehniskā palīdzība un pakalpojumi

Tehniskā palīdzība un pakalpojumi

Vai nepieciešama palīdzība saistībā ar jūsu katlu? Mēs zinām, ko darīt!

Bosch apkures iekārtas ir augstvērtīgi un kvalitatīvi izstrādājumi. Tie ir konstruēti tā, lai to ekspluatācija būtu stabila, droša un ekonomiska.

Līdzīgi kā jebkurai automašīnai ir nepieciešamas regulāras tehniskās apkopes un eļļas nomaiņa, arī apkures iekārtām ir regulāri (vēlams, reizi gadā, bet ne retāk kā reizi divos gados) jāveic servisa apkope. To profesionāli veiks apmācīti un sertificēti speciālisti.

Dažkārt apkures iekārtu īpašnieki ignorē ikgadējo apkures iekārtas apkopi, pamatojot to ar laika un finanšu iespēju trūkumu. Pienācīgas uzmanības trūkums tehnoloģijām bieži izraisa darbības traucējumus, kas var izraisīt dārgus remontdarbus.

Bosch rekomendē apkures iekārtu apkopi veikt vismaz reizi gadā. Tehniskās apkopes veikšana ir ne tikai ražotāja nosacījums garantijas saglabāšanai, tā ir arī jūsu drošība un atbildība. Apkopes un remonta veikšanai nepieciešams sazināties ar profesionāļiem, kuri veiks nepieciešamos darbus, ātri atradīs defektus un noteiks to cēloni.

Lai nodrošinātu iekārtas drošību un uzticamu darbību, Bosch iesaka sazināties tikai ar kvalificētiem speciālistiem. Lai veiktu šo uzdevumu, Bosch attīsta autorizētu servisa centru tīklu, kuru speciālistiem ir praktiska pieredze darbā ar Bosch apkures iekārtām, viņi tiek regulāri apmācīti un spēj risināt jebkuras sarežģītības problēmas.

Servisa uzņēmuma speciālisti, kuri veiksmīgi nokārtojuši sertifikāciju, saņem Bosch sertifikātus, kas ir kompetences un profesionalitātes garantija.

Pilnvarotie servisa partneri nodrošina iekārtu izvēles un uzstādīšanas pakalpojumus, kā arī veic to nodošanu ekspluatācijā.

Viņi arī veiks Bosch iekārtu remontu, garantijas laikā bez maksas novēršot visus konstatētos defektus, kas radušies ražotāja vainas dēļ.

Gadījumā, ja ir nepieciešama kādas daļas nomaiņa, tā tiek veikta ar jaunu oriģinālo rezerves daļu. Visas rezerves daļas tiek iegādātas no oficiālajiem piegādātājiem, tāpēc mēs garantējam remontētās tehnikas uzticamību un ilgu kalpošanas laiku. Bosch garantē iespēju iegādāties jebkuras rezerves daļas vismaz 10 gadus pēc aprīkojuma ražošanas pārtraukšanas. Garantija rezerves daļām ir 2 gadi no uzstādīšanas datuma, kas tiek fiksēts garantijas talonā.

Vēršoties pēc palīdzības pie kvalificētiem speciālistiem, jūs pats rūpējaties par savu drošību un iekārtas ilgstošu darbību.

Bosch servisa partnerfirmas darbojas visā Latvijā, to darbinieki ir prasmīgi, kompetenti un zinoši.
Servisa partnerfirmas operatīvi palīdzēs arī gadījumā, ja apkures iekārta kāda iemesla dēļ būs pārstājusi darboties.

Tikai sertificēti speciālisti drīkst uzstādīt, apkopt un remontēt Bosch apkures iekārtas!

Atrodiet sev tuvāko Bosch servisa partneri!