Sertifikātu izsniegšana

Arī šogad turpināsim darbu pēc divpakāpju sertifikātu sistēmas. Speciālisti, kuri nodarbojas ar BOSCH/JUNKERS katliem iedalās divās grupās un iegūst atbilstošu sertifikātu:

Meistari, kuriem ir tiesības iekārtas iedarbināt

Apmācību dalībnieki, kuri pēc piedalīšanās tehniskajās mācībās nokārto eksāmenu (tiek organizēts atsevišķi atkarībā no interesentu skaita), saņem sertifikātu par tiesībām veikt BOSCH/JUNKERS iekārtu iedarbināšanu tiem iekārtu veidiem, kuri uzskaitīti sertifikātā. Šai meistaru grupai nav tiesību veikt profilaktiskās apkopes un nodarboties ar katlu remontu.

Meistari, kuriem ir tiesības iedarbināt iekārtas, veikt profilaktiskās apkopes un remontu

Apmācību dalībnieki, kas pēc piedalīšanās servisa darbu veicēju mācībās nokārto eksāmenu (tiek organizēts atsevišķi atkarībā no interesentu skaita), saņem sertifikātu par tiesībām veikt BOSCH/JUNKERS iekārtu iedarbināšanu, profilaktiskās apkopes un remontu tiem iekārtu veidiem, kuri uzskaitīti sertifikātā.