Accessoires voor ketels

Accessoires voor ketels voor een ideaal afgestemd systeem en een efficiënte werking.

Door de combinatie met intelligente besturingen en systeemcomponenten worden de betrouwbare ketels van Bosch zeer efficiënte complete systemen. Terugwinning van restwarmte voor een lager brandstofverbruik, thermische boilers voor een effectieve integratie van hernieuwbare energie of voorgeconfigureerde hydraulische modules: de accessoireportfolio voor ketels biedt eenvoudig integreerbare oplossingen, ook voor complete toepassingen.

Boilers

Spare Parts

Boilers

 • Hoog warmwatercomfort op elk moment
 • Hygiënisch verantwoorde beschikbaarstelling van drinkwater
 • Naar keuze met extern laadsysteem of geïntegreerde verwarmingsslang
Buffervaten

Spare Parts

Buffervaten

 • Buffervat als centraal verbindingselement in het verwarmingssysteem
 • Flexibel gebruik door grote diversiteit in modellen
 • Compact buffervolume van 500 tot 1300 liter
Rookgaswarmtewisselaar heetwaterketels

Accessoires voor heetwaterketels

Rookgaswarmtewisselaar heetwaterketels

 • Effectieve terugwinning van restwarmte en verlaging van rookgasverliezen
 • Maximale efficiëntie-opbrengst met condensatiebenutting
 • Brandstofbesparing tot wel 7 %, bij een condensatiebenutting tot wel 15 %
Waterzuiveringsmodule WTM

Accessoires

Waterzuiveringsmodule WTM

 • Volautomatische ontharding van het verse water voorkomt kalkaanslag
 • Voortdurend zacht voedingswater ter voorkoming van verkalking van de verwarmingsoppervlakken van het toestel
 • Waarborgt een efficiënte warmteoverdracht, hoge rendabiliteit en een lange levensduur van het toestel
Gasregelmodule GRM

Accessoires

Gasregelmodule GRM

 • Voor de betrouwbare brandstofverzorging met gas
 • Voor een snelle montage inbouwklaar voorgemonteerd
 • Exact naleven van de officiële richtlijnen