Accessoires voor stoomketels en voor de waterzuivering

Aansluitklare modules voor de ketelvoorziening volgens uw eisen.

Onze modules voor stoomketels maken het mogelijk om uw installaties volgens uw eisen uit te rusten. Ze zorgen voor maximale bedrijfsveiligheid evenals een lange levensduur en hoge efficiëntie onder de specifieke bedrijfsvoorwaarden.

Rookgaswarmtewisselaar stoomketels

Accessoires voor stoomketels

Rookgaswarmtewisselaar stoomketels

 • Effectieve terugwinning van restwarmte en verlaging van rookgasverliezen
 • Maximale efficiëntie-opbrengst met condensatiebenutting
 • Brandstofbesparing tot wel 7 %, met aanvullende erachter geschakelde condenserende warmtewisselaar tot wel 14 %
Voedingswaterkoelmodule FWM

Accessoires

Voedingswaterkoelmodule FWM

 • Door een hogere benutting van de rookgaswarmte tot wel 1,8 % brandstofkosten besparen
 • Eenvoudige uitrusting naderhand bij oudere installaties doordat er weinig ruimte voor nodig is en de leidingen eenvoudig gelegd kunnen worden
 • Afgestemde regeling voor een betrouwbare werking van ketel en componenten
Condensaatservicemodule CSM

Accessoires

Condensaatservicemodule CSM

 • Betrouwbaar gebruik van condensaat in stoomketelsystemen
 • Vermindering van het energie- en waterverbruik door reducering van de bijvulwaterhoeveelheden
 • Minimalisering van compressiestoomverliezen, ontziltings- en spuihoeveelheden, minder verbruik van chemicaliën
Waterservicemodule WSM-V, WSM-T

Accessoires

Waterservicemodule WSM-V, WSM-T

 • Waterzuivering voor stoomketelinstallaties
 • Vermijden van corrosie in de ketel
 • De hoogste ontgassingswerking en gereduceerd verbruik van chemicaliën met volledige ontgassing WSM-V
Waterzuiveringsmodule WTM

Accessoires

Waterzuiveringsmodule WTM

 • Volautomatische ontharding van het verse water voorkomt kalkaanslag
 • Voortdurend zacht voedingswater ter voorkoming van verkalking van de verwarmingsoppervlakken van het toestel
 • Waarborgt een efficiënte warmteoverdracht, hoge rendabiliteit en een lange levensduur van het toestel
Pompmodule PM

Accessoires

Pompmodule PM

 • Voor het transport van voedingswater/condensaat
 • Verlaging van het opgenomen vermogen en verhoging van het gebruiksgemak
 • Toerentalgeregelde variant voor verhoging van de efficiëntie van de rookgaswarmtewisselaar
Wateranalysetoestel WA

Accessoires

Wateranalysetoestel WA

 • Voor de volautomatische meting en bewaking van de ketelwaterkwaliteit
 • Verhoging van de bedrijfsveiligheid door continue bewaking van de waterwaarden
 • Geautomatiseerde bewaking door voortdurende meting van pH-waarde, zuurstofgehalte en geleidbaarheid
Stoomkoeler VC

Accessoires

Stoomkoeler VC

 • Voor de warmteterugwinning uit flash stoom van de thermische waterzuivering
 • Warmteterugwinning en zodoende rendementsverbetering
 • Bruikbare energie voor verwarming van bijvulwater of voor de overdracht naar een aparte waterkringloop
Luchtvoorverwarmersysteem APH

Accessoires

Luchtvoorverwarmersysteem APH

 • Voor een hogere systeemefficiëntie en lager brandstofverbruik met max. 2 %
 • Voorverwarming van de verbrandingslucht neemt een klein deel van het thermische vermogen van de brander over
 • Lage investeringen in vergelijking met conventionele oplossingen, rendeert snel
Gasregelmodule GRM

Accessoires

Gasregelmodule GRM

 • Voor de betrouwbare brandstofverzorging met gas
 • Voor een snelle montage inbouwklaar voorgemonteerd
 • Exact naleven van de officiële richtlijnen
Stoomverdeler SD

Accessoires

Stoomverdeler SD

 • Voor de verdeling van de massastroom stoom naar de verbruikers
 • Vermindering van netverliezen door centrale verdeling bij installaties met complexe verbruikerstructuren
 • Besparingen dankzij centrale bediening en onderhoud
Stoomaccumulatormodule SAM

Accessoires

Stoomaccumulatormodule SAM

 • Om te voorzien in kortstondige piekbelastingen
 • Compensatie van kortstondige vermogenspieken
 • Vermindering van meegesleurd water en de negatieve gevolgen daarvan