Accessoires voor stoomketels en voor de waterzuivering

Accessoires voor stoomketels en voor de waterzuivering

Aansluitklare modules voor de ketelvoorziening volgens uw eisen.

Onze modules voor stoomketels maken het mogelijk om uw installaties volgens uw eisen uit te rusten. Ze zorgen voor maximale bedrijfsveiligheid evenals een lange levensduur en hoge efficiëntie onder de specifieke bedrijfsvoorwaarden.

Rookgaswarmtewisselaar stoomketels
Accessoires voor stoomketels

Rookgaswarmtewisselaar stoomketels

 • Effectieve terugwinning van restwarmte en verlaging van rookgasverliezen
 • Maximale efficiëntie-opbrengst met condensatiebenutting
 • Brandstofbesparing tot wel 7 %, met aanvullende erachter geschakelde condenserende warmtewisselaar tot wel 14 %
Voedingswaterkoelmodule FWM
Accessoires

Voedingswaterkoelmodule FWM

 • Door een hogere benutting van de rookgaswarmte tot wel 1,8 % brandstofkosten besparen
 • Eenvoudige uitrusting naderhand bij oudere installaties doordat er weinig ruimte voor nodig is en de leidingen eenvoudig gelegd kunnen worden
 • Afgestemde regeling voor een betrouwbare werking van ketel en componenten
Condensaatservicemodule CSM
Accessoires

Condensaatservicemodule CSM

 • Betrouwbaar gebruik van condensaat in stoomketelsystemen
 • Vermindering van het energie- en waterverbruik door reducering van de bijvulwaterhoeveelheden
 • Minimalisering van compressiestoomverliezen, ontziltings- en spuihoeveelheden, minder verbruik van chemicaliën
Waterservicemodule WSM-V, WSM-T
Accessoires

Waterservicemodule WSM-V, WSM-T

 • Waterzuivering voor stoomketelinstallaties
 • Vermijden van corrosie in de ketel
 • De hoogste ontgassingswerking en gereduceerd verbruik van chemicaliën met volledige ontgassing WSM-V
Waterzuiveringsmodule WTM
Accessoires

Waterzuiveringsmodule WTM

 • Volautomatische ontharding van het verse water voorkomt kalkaanslag
 • Voortdurend zacht voedingswater ter voorkoming van verkalking van de verwarmingsoppervlakken van het toestel
 • Waarborgt een efficiënte warmteoverdracht, hoge rendabiliteit en een lange levensduur van het toestel
Pompmodule PM
Accessoires

Pompmodule PM

 • Voor het transport van voedingswater/condensaat
 • Verlaging van het opgenomen vermogen en verhoging van het gebruiksgemak
 • Toerentalgeregelde variant voor verhoging van de efficiëntie van de rookgaswarmtewisselaar
Wateranalysetoestel WA
Accessoires

Wateranalysetoestel WA

 • Voor de volautomatische meting en bewaking van de ketelwaterkwaliteit
 • Verhoging van de bedrijfsveiligheid door continue bewaking van de waterwaarden
 • Geautomatiseerde bewaking door voortdurende meting van pH-waarde, zuurstofgehalte en geleidbaarheid
Voedingswaterregelmodule RM
Accessoires

Voedingswaterregelmodule RM

 • Voor een continue voedingswaterregeling
 • Efficiëntieverhoging van de rookgaswarmtewisselaar
 • Vermindering van de pompschakelingen
Aftapwater-, ontspannings- en koelmodule BEM
Accessoires

Aftapwater-, ontspannings- en koelmodule BEM

 • Voor de koeling van aftapwater naar de toegestane temperatuur
 • Snelle en eenvoudige montage, met enkele aansluitingen direct klaar voor gebruik
 • Exact naleven van de officiële richtlijnen dankzij automatische werking
Ontspannings- en warmteterugwinningsmodule EHM
Accessoires

Ontspannings- en warmteterugwinningsmodule EHM

 • Voor de terugwinning van warmte uit ontziltingswater/condensaat
 • Verhoging van het rendement van de installatie met max. 2 %
 • Verlaging van de brandstof-, koelwater- en afvalwaterkosten
Ontspannings-, warmteterugwinnings- en aftapwatermoduul EHB
Accessoires

Ontspannings-, warmteterugwinnings- en aftapwatermoduul EHB

 • Voor de koeling van aftapwater en de terugwinning van warmte uit ontziltingswater/condensaat
 • Verhoging van het rendement van de installatie met max. 2 %
 • Gereduceerde brandstof-, koelwater- en afvalwaterkosten
Stoomkoeler VC
Accessoires

Stoomkoeler VC

 • Voor de warmteterugwinning uit flash stoom van de thermische waterzuivering
 • Warmteterugwinning en zodoende rendementsverbetering
 • Bruikbare energie voor verwarming van bijvulwater of voor de overdracht naar een aparte waterkringloop
Luchtvoorverwarmersysteem APH
Accessoires

Luchtvoorverwarmersysteem APH

 • Voor een hogere systeemefficiëntie en lager brandstofverbruik met max. 2 %
 • Voorverwarming van de verbrandingslucht neemt een klein deel van het thermische vermogen van de brander over
 • Lage investeringen in vergelijking met conventionele oplossingen, rendeert snel
Gasregelmodule GRM
Accessoires

Gasregelmodule GRM

 • Voor de betrouwbare brandstofverzorging met gas
 • Voor een snelle montage inbouwklaar voorgemonteerd
 • Exact naleven van de officiële richtlijnen
Olievoedingsmodule OSM
Accessoires

Olievoedingsmodule OSM

 • Voor het transport van de juiste hoeveelheid olie bij een ringleidingtoevoer
 • Te gebruiken voor alle Bosch op olie gestookte ketelsystemen met ringleidingtoevoer
 • Voor een snelle montage inbouwklaar voorgemonteerd
Oliecirculatiemodule OCM
Accessoires

Oliecirculatiemodule OCM

 • Voor de betrouwbare brandstofverzorging met olie
 • Voor een snelle montage inbouwklaar voorgemonteerd
 • Betrouwbare registratie van het oliedebiet
Oliedrukregelmodule ORM
Accessoires

Oliedrukregelmodule ORM

 • Voor het constant houden van de druk
 • Voor een snelle montage inbouwklaar voorgemonteerd
 • Verhoging van de bedrijfsveiligheid
Olievoorverwarmingsmodule OPM
Accessoires

Olievoorverwarmingsmodule OPM

 • Voor het voorverwarmen van viskeuze brandstoffen
 • Te gebruiken voor alle Bosch op olie gestookte ketelsystemen met ringleidingtoevoer
 • Verhoging van de bedrijfsveiligheid
Stoomverdeler SD
Accessoires

Stoomverdeler SD

 • Voor de verdeling van de massastroom stoom naar de verbruikers
 • Vermindering van netverliezen door centrale verdeling bij installaties met complexe verbruikerstructuren
 • Besparingen dankzij centrale bediening en onderhoud
Stoomaccumulatormodule SAM
Accessoires

Stoomaccumulatormodule SAM

 • Om te voorzien in kortstondige piekbelastingen
 • Compensatie van kortstondige vermogenspieken
 • Vermindering van meegesleurd water en de negatieve gevolgen daarvan