Ontspannings- en warmteterugwinningsmodule EHM
Accessoires

Ontspannings- en warmteterugwinningsmodule EHM

De module verhoogt het rendement en vermindert brandstof- en bijvulwatergebruik.

In één oogopslag
  • Voor de terugwinning van warmte uit ontziltingswater/condensaat
  • Verhoging van het rendement van de installatie met max. 2 %
  • Verlaging van de brandstof-, koelwater- en afvalwaterkosten
  • Snelle en eenvoudige montage, met enkele aansluitingen direct klaar voor gebruik
Voordelen

De module wint een groot deel van de aanwezige hoeveelheid warmte terug uit warm water (ontziltingswater/condensaat) van een ketelinstallatie. In het expansievat wordt het onder druk staande water ontspannen. De ontspanningsstoom die daarbij ontstaat, ondersteunt de verwarming van het voedingswaterreservoir. In de erachter geschakelde warmtewisselaar wordt het bijvulwater van de ketelinstallatie voorverwarmd en het ontziltingswater/condensaat naar een temperatuur van ca. 35 °C gekoeld.

De module bestaat uit een expansievat, een geïntegreerde warmtewisselaar voor de warmteterugwinning, de draagconstructie en de noodzakelijke uitrusting.

De module wordt af fabriek met alle noodzakelijke armaturen kant-en-klaar gemonteerd en geïsoleerd aangeboden.